• alles.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • ochrona.jpg
 • parkiet.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • wwm.jpg
 • zlom.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • mlodzi_duchem.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

mikolaj kobylany07.12.2017 r. roku pracownicy socjalni Urszula Skrzypek i Dominika Pawlikowska w ramach środków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie przeznaczonych na realizację projektów socjalnych przy współpracy z Panią Sylwią Ziarkowską prowadzącą zajęcia w Świetlicy Środowiskowej w Kobylanach zrealizowały projekt socjalny pt. „Mikołajkowy wyjazd dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej w Kobylanach do kina”. Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w świetlicy w Kobylanach. Głównym celem projektu było zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zajęciach świetlicy, gdzie mają zapewnione aktywne spędzanie wolnego czasu po lekcjach w szkole. Na świetlicy dzieci i młodzież mogą między innymi uzyskać pomoc w nauce, rozwijać swoje zainteresowania, kulturę osobistą oraz rozwijać umiejętności interpersonalne. Na wstępie spotkania organizatorzy projektu Urszula Skrzypek i Dominika Pawlikowska przeprowadziły pogadankę o bezpiecznych zasadach korzystania z dróg publicznych szczególnie po zmroku. Każdy z uczestników projektu otrzymał kamizelkę odblaskową, które to kamizelki w ramach współpracy z GOPS przekazała Komenda Powiatowa Policji w Krakowie. Następnie pojechaliśmy wynajętym busem do Krakowa, gdzie dzieci w McDonald’s zostały zaproszone na poczęstunek. Po poczęstunku udaliśmy się do Multikina na film pt. „Pierwsza gwiazdka”, który wprowadził wszystkich uczestników w okres zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Po powrocie do Kobylan, każde z dzieci otrzymało upominek od spotkanego wcześniej Mikołaja. W trakcie wycieczki nie było chwili wytchnienia, dzieci znakomicie się bawiły, a opiekunowie byli pod wrażeniem ukrytych talentów muzycznych uczestników.

ena.jpg