• alles.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • ochrona.jpg
 • parkiet.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • wwm.jpg
 • zlom.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • mlodzi_duchem.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

I nie chodzi tylko o jezdnie, ale w szczególności o chodniki i oświetlenie. Temat ten często poruszany jest na zebraniach wiejskich. Sami mieszkańcy gminy Zabierzów wskazują problem bezpieczeństwa na drodze związany z brakiem chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia jako jeden z bardziej priorytetowych kierunków rozwoju. Wśród dróg przebiegających przez gminę Zabierzów możemy wyróżnić trzy rodzaje: krajowe, powiatowe i gminne.

Drogami gminnymi zarządza Gmina, i te drogi, w mojej opinii, są ciągle modernizowane. Drogami krajowymi zarządza GDDKiA i to ona odpowiada za drogę nr 79 biegnącą przez Zabierzów, jak również jest niejako stroną w naszej gminnej batalii o obwodnicę Zabierzowa, która ciągle nie może się przebić na listę inwestycji na najbliższe lata na szczeblu ministerialnym. Jednak w chwili obecnej największe problemy występują na drogach powiatowych. Mieszkańcy miejscowości przez które przebiegają te drogi zgłaszają wiele miejsc, w których konieczne jest wybudowanie chodników niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa pieszych. I tu zaczyna się problem. Zarządca drogi czyli powiat krakowski, uznał za priorytet na najbliższe lata poprawę jakości nawierzchni asfaltowych. Na chodniki pieniędzy nie ma. W 2013r. Gmina Zabierzów podpisała umowę wg której w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych gmina może partycypować w kosztach związanych z modernizacją dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy. Gmina może dołożyć 50% na modernizację drogi z chodnikiem lub 60% gdy budowany jest tylko sam chodnik. Mimo dobrej woli Gminy i chęci dofinansowania zadań należących do Starostwa Powiatowego w Krakowie nie udaje się przekonać zarządcy drogi, że mieszkańcy gminy Zabierzów potrzebują w pierwszej kolejności chodników. Trudno przekonać Starostwo, mimo głosu mieszkańców naszej gminy, że są miejsca gdzie brak chodników stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły, mieszkańców idących do przystanku autobusowego czy chociażby do sklepu.

W latach 2014-2016 Starostwo planuje na drogach powiatowych w Gminie Zabierzów zmodernizować nawierzchnie asfaltowe na odcinku Kobylany - Będkowice, Brzoskwinia – Nielepice, w Bolechowicach, Rudawie i w Balicach. O chodnikach ani słowa. Miejmy nadzieję, że wspólne działania mieszkańców i władz Gminy przekonają Starostwo do tego by poprawiało bezpieczeństwo pieszych na drogach powiatowych.

Wojciech Wojtaszek

latmosphere.jpg