• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Wracamy na łamach „Gońca Zabierzowskiego” do tematu poruszanego przez nas wielokrotnie czyli zagadnień związanych z wprowadzanymi od 1 lipca zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Pytania, które zadajemy naszej rozmówczyni, są najczęściej zadawanymi przez mieszkańców naszej gminy, zarówno pracownikom referatu, jak pracownikom firm odbierających od nas śmieci jak i naszej redakcji, mailowo i telefonicznie.


Redakcja: Dlaczego wypełniamy ponownie deklarację śmieciową?

Anetta Kucharska: W dniu 31 maja 2013r. Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę o obniżeniu stawek za odbiór odpadów, dlatego wymagane jest złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty miesięcznej. Osoby, które składały już deklaracje, powinny wpisać w pkt. 2: zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji. Natomiast ci, dla których będzie to deklaracja składana po raz pierwszy winni zaznaczyć w pkt. 2: pierwsza deklaracja.

Red: Dlaczego zostały obniżone stawki pierwotnie ustalone za wywóz śmieci?

A.K.: Stawki miesięczne od mieszkańca za wywóz odpadów zostały obniżone ze względu na korzystne rozstrzygnięcie przetargu. Firma która będzie odbierać odpady zaproponowała taką kwotę globalną, która pozwoliła obniżyć stawkę dla każdego mieszkańca.

Red.: Do kiedy należy złożyć deklarację?

A.K.: Zgodnie z przepisami powinniśmy złożyć korektę deklaracji w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany (zmiana stawki, ilości osób w gospodarstwie itp.). Uchwała Rady Gminy Zabierzów o zmianie stawek weszła w życie 28 czerwca 2013 r. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami wzywa do możliwie jak najszybszego składania deklaracji i korekt deklaracji.

Red.: Czy deklarację ktoś nam przyniesie do domu czy trzeba ją samemu odebrać?

A.K.: Deklaracje są dostarczane do mieszkańców za pośrednictwem osób do tego zatrudnionych. Pomimo tego, deklarację można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy lub pobrać i wydrukować ze strony www.zabierzow.org.pl

Red.: Jakie są nowe stawki za odbiór śmieci? Jak są naliczane?

A.K.: Nowe, niższe stawki uchwalone przez Radę Gminy Zabierzów to 6 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy segreguje on śmieci i 12 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku kiedy nie prowadzi on segregacji.

Red.: Czy dostaniemy rachunek za śmieci?

A.K.: Nie. Gmina nie będzie wysyłać rachunków. Będziemy musieli sami, na podstawie złożonej deklaracji uiszczać w odpowiednim terminie opłatę.

Red.: Kiedy mamy płacić za wywóz śmieci? W jakiej formie? Komu?

A.K.: Za wywóz śmieci płacimy Gminie. Każda osoba, która złoży deklarację, otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego. Na ten numer należy wnosić opłatę za wywóz śmieci. Istnieje też możliwość zapłaty należności w kasie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Inkasentów w tym samym terminie co jest płatność podatku od nieruchomości. Opłatę wnosimy raz na kwartał.

Red.: Jakie śmieci do jakiego pojemnika/worka wrzucać?

A.K.: W przeźroczystym worku 120l który dostarcza nam firma wywożąca śmieci umieszczamy wszystkie odpady które podlegają segregacji. W worku zielonym umieszczamy odpady biodegradowalne (trawa, obierki, liście), wszystkie inne odpady umieszczamy we własnym kuble na śmieci. Możemy również odpady podlegające segregacji i odpady biodegradowalne umieszczać we własnych osobnych kubłach na śmieci, opisując je odpowiednio w widocznym miejscu.

Red.: Co w przypadku, gdy zabraknie nam worków do segregacji? Gdzie wrzucać śmieci?

A.K.: W takim wypadku musimy we własnym zakresie dokupić odpowiedni worek. Pamiętajmy, że odbiorca śmieci ma obowiązek odebrać od nas każdą ilość odpadów.

Red.: Dlaczego odpady „z kuchni” są wywożone tylko raz w miesiącu? Może to wiązać się z rozwojem chorób.

A.K.: Pamiętajmy, że resztki pożywienia to nie są odpady biodegradowalne! Nie należy ich gromadzić w zielonym worku tylko w pojemniku ogólnym.

Red.: Ile worków dostaniemy od firmy wywożącej śmieci?

A.K.: Firma wywożąca śmieci ma obowiązek dostarczyć nam 1 worek przeźroczysty na odpady segregowane i 1 worek zielony na odpady biodegradowalne na każde kolejne cztery osoby w gospodarstwie domowym raz na dwa tygodnie.

Red.: Gdzie wrzucać, gruz, popiół i tego typu rzeczy?

A.K.: Gruz i inne odpady poremontowe będą odbierane dwa razy w roku. Należy je przygotować we własnych workach w podanym terminie wywozu. Popiół ostudzony należy wyrzucać do pojemnika ogólnego.

Red.: Czy ktoś będzie kontrolował czy segregujemy odpady?

A.K.: Tak. Firma odbierająca odpady ma prawo sprawdzać i dokumentować nieodpowiednie segregowanie śmieci. Na tej podstawie może zgłosić przypadki naruszeń do Gminy, która to w uzasadnionych przypadkach w drodze decyzji podniesie opłatę do stawki dla osób, które nie segregują śmieci.

Red.: Dlaczego zabrano kubeł na śmieci skoro miał on na klapie napis „Gmina Zabierzów”, a takie pojemniki były wydawane przez Gminę dla mieszkańców nieodpłatnie?

A.K.: Firmy niesłusznie zabrały mieszkańcom takie kubły. Będą one zwracane. Mieszkańcy zgłaszają takie przypadki i są one przekazywane do firmy wywożącej śmieci która niesłusznie zabrała taki pojemnik. Prosimy zgłaszać takie przypadki do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Kolejowa 28, tel. 12 285 40 95, tel. 12 283 07 42.

Red.: Czy można wykupić lub wypożyczyć pojemnik od firmy odbierającej śmieci?

A.K.: Tak. Firma odbierająca śmieci oferuje mieszkańcom wykup i dzierżawę pojemników. Pojemnik na śmieci można wynająć na rok „z góry”


Red.: Dziękujemy za rozmowę. Temat ten będziemy kontynuować w kolejnych numerach naszego miesięcznika.

ena.jpg