• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

W tym miesiącu w naszym „alfabecie sołectw” przyszła kolej na Pisary. Pragniemy przybliżyć Państwu jej walory za sprawą gospodarza miejscowości – Andrzeja Kaczmarczyka.

Andrzej Kaczmarczyk: Jestem rodowitym mieszkańcem Pisar. Funkcję sołtysa pełnię już drugą kadencję. Po raz pierwszy natomiast pełnię funkcję Radnego Gminy Zabierzów. Posiadam wykształcenie wyższe jako mgr zarządzania kadrami. Pisary to jedna z najstarszych miejscowości w naszej Gminie, datowana na 1319 r. Jako dowód potwierdzający prawidłowość tej daty, posiadamy dużo dokumentów historycznych tych odległych czasów. Elementami historii są również istniejące dawne zabudowania dworskie, takie jak lamus czy kolumna marmurowa (Odnośnie historii i zabytków patrz: Pisary - Wrota Małopolski). Walory naszej miejscowości prezentowane były w 2009 r. podczas Dni dziedzictwa Małopolski, które odbyły się w Pisarach. Frekwencja muszę przyznać była bardzo imponująca. Doliczyliśmy się około 1500 osób. Wystawa przedstawiająca historię Pisar znajduje się w Zespole Szkół w Rudawie. Nagraliśmy również kilka programów telewizyjnych o tematyce historycznej i obyczajowej.

Edyta Kwiatkowska: Co oprócz historii?

A.K.:Oczywiście życie naszej społeczności nie kręci się jedynie wokół historii. Posiadamy świetlicę środowiskową, w której 3 razy w tygodniu odbywają się zajęcia z młodzieżą oraz aeorobik dla pań. Wśród panów, większą popularnością cieszy się siłownia. Aktywność mieszkańców przejawia się również w funkcjonowaniu Koła Gospodyń Wiejskich, które rokrocznie zajmuje honorowe miejsca w konkursach kulinarnych i cukierniczych, oraz reprezentuje nas na Gminnych Dożynkach. Pisary rozwijają się również za sprawię inwestycji. Jako inwestycję w rekreację możemy potraktować budowę boiska do piłki nożnej oraz placu zabaw dla najmłodszych. Inwestycje infrastrukturalne, to przede wszystkim sieć kanalizacyjna oraz wykonane prawie w 100% odwodnienia, kontynuacja budowy dróg o nawierzchni bitumicznej oraz kamiennej, a także oświetlenie placu zabaw i kontynuowana poprawa oświetlenia ulicznego. Najważniejszą dla nas inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej w kierunku Dubia oraz dokończenie chodnika. Niemal równolegle, traktujemy przebudowę drogi gminnej w kierunku Krzeszowic. Moim i mam nadzieję również mieszkańców marzeniem, byłoby stworzenie strefy aktywnego wypoczynku w naszym sołectwie. Z uwagi na fakt, iż mamy ku temu predyspozycje, mam na myśli odpowiedni teren, staram się o dotacje na to przedsięwzięcie. Póki co, dla naszych mieszkańców organizujemy m.in. dzień seniora, mikołajki dla najmłodszych, sobótki oraz zakończenie roku szkolnego połączone z powitaniem lata. W sierpniu planujemy organizację koncertu zespołów muzyki disco–polo: Boys, Milano i Casanova. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Jako sołtys mam nadzieję, że również mieszkańcy widzą jak zmienia się nasza miejscowość. Z tego miejsca proszę ich o wyrozumiałość, licząc na wsparcie przy realizacji inwestycji. Dziękuję również Radzie Sołeckiej za owocną współpracę.

E.K.: Dziękuję i ja za rozmowę i życzymy Panu realizacji wszystkich zamierzeń.

Edyta Kwiatkowska


 

PISARY

Pisary były wsią rycerską. Wzmiankowane w 1319 r., stanowiły siedzibę dwóch rodów Pisarskich – w średniowieczu wywodzących się z linii Toporów (h. Topór), zw. Ryterskimi, a następnie od około 2 poł. XVI w. Pisarskich herbu Śreniawa. Ród Pisarskich wymarł z początkiem XIX w., zaś tut. dobra po licznych zmianach właścicieli nabyli w 1848 r. hrabiowie Potoccy z Krzeszowic, utrzymując je do lat 30. XX w. Pamiątką historii jest rozległy zespół dworski, którego najcenniejszym zabytkiem pozostaje lamus, tj. renesansowy, murowany dwór wieżowy z początku XVII w. Wzniesiony na planie kwadratu, dwukondygnacjowy, pierwotnie pełnił funkcję centralnej rezydencjonalnej budowli. Z czasem, przeznaczony został na cele gospodarcze, zaś obecnie po długoletnim, zakończonym w 1990 r. remoncie, pełni funkcję domu ludowego. Na przeciwko zwracają uwagę stojące na wzgórku: późnoklasycystyczny spichlerz sprzed poł. XIX w. z kamiennym portalem sieni przejazdowej oraz murowana stodoła z tego samego okresu. W otoczeniu rozciąga się zabytkowy park, w którym zachowały się m.in. stare dęby i akacje. Jest on ogrodzony i stanowi własność prywatną. Nieco dalej znajduje się pozostający praktycznie w ruinie budynek dawnego browaru z I poł. XIX w. Drobnym, lecz zasługującym na uwagę zabytkiem wsi jest kolumnowa kapliczka z krzyżem. Wykonana została w 1706 r. z rodzimego czarnego wapienia wydobywanego w Dębniku koło Siedlca, zapewne w działających tam warsztatach kamieniarskich.

W Pisarach mieszka aktualnie 624 mieszkańców.

Tekst i foto UG Zabierzów

ena.jpg