• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Wreszcie została ostatecznie wyłoniona firma, która będzie odbierać odpady z naszych posesji. Jest to dobra informacja zwłaszcza, że w ślad za nią idą kolejne - niższa opłata i ulga dla rodzin wielodzietnych. Niższa opłata wynika bezpośrednio ze stawek, jakie w przetargu zaproponowała zwycięska firma. Nowe stawki jakie uchwalili radni to 6 zł za odpady segregowane i 12 zł za odpady zmieszane od jednego mieszkańca. Zauważalna różnica powinna na tę chwilę cieszyć wszystkich, a jeżeli dodać do tego, że nasza gmina jest w tych 10% wszystkich gmin, które po pierwsze już uporały się z przetargiem i mamy pewność, że system 1 lipca zadziała bez problemów i po drugie nasze stawki na tle innych samorządów są konkurencyjne, to powinniśmy się cieszyć podwójnie. Warto dodać, że z ostatnich badań Ministerstwa Środowiska wynika, że 99% samorządów ustaliło, iż będzie naliczać opłatę za odbiór śmieci od mieszkańca (nie za metraż czy od ilości zużytej wody).

Średnio w skali kraju stawka ta wynosi 9,05 zł za śmieci posegregowane oraz 14, 54 za śmieci zmieszane. Opłaty za odbiór śmieci obliczane w zależności od zużycia wody, powierzchni lokalu czy od gospodarstwa domowego będą stosowane tylko w niespełna 20 gminach na 1814 badanych.   


Kolejnym pozytywnym akcentem jest uchwalona zniżka dla rodzin wielodzietnych. W uchwale czytamy, że przy obliczaniu miesięcznej opłaty pomija się trzecie i kolejne dzieci w wieku do 25 lat, które pobierają naukę. Słowo „dziecko” sugeruje tu oczywiście stopień pokrewieństwa, bo ciężko dzieckiem nazywać 24-latka. Inne kwestie jak częstotliwość odbiorów, sposób segregacji, wnoszenia opłat, itp. pozostają bez zmian. Przypominamy, że do 15 marca należało wypełnić i dostarczyć do urzędu gminy deklarację o ilości osób zamieszkujących gospodarstwo. Wszystkim, którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku przypominamy o jak najszybszym złożeniu deklaracji. Można ją pobrać ze strony urzędu lub też odebrać ją osobiście
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki  Odpadami w Zabierzowie ul. Kolejowa 28. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 285 11 04, 283 07 42 oraz na stronie www.zabierzow.org.pl.
                                
Wojciech Wojtaszek

brw.jpg