• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Zakończył się okres strażackich  zebrań sprawozdawczych w Gminie Zabierzów. Jak wynika ze statystyk, które zebrał i opracował  komendant gminny dh Jacek Macałka - ubiegły rok był bardzo pracowitym okresem dla strażaków naszej gminy. Strażackie syreny na remizach odezwały się w sumie 1297 razy. Po ich sygnale strażacy wyruszali do: gaszenia pożarów - 625 razy, tzw. miejscowych zagrożeń - 329 razy, wypadków komunikacyjnych - 102 razy, akcji powodziowych - 13 razy, likwidacji skutków wichur i nawałnic - 36 razy, innych zagrożeń - 178 razy, fałszywych alarmów - 14 razy. W sumie w tych wszystkich działaniach brało udział 6825 druhów, działając społecznie przez blisko 7 000 godzin - ratując mienie i życie mieszkańców naszej gminy, jak również gmin sąsiadujących. Najbardziej aktywni i zaangażowani strażacy z Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z OSP Kobylany i Zabierzów uczestniczyli w działaniach ponad 150 razy.  Podczas akcji ratowniczych udzielono pomocy przed medycznej 87 osobom rannym w wypadkach drogowych. Niestety 5 osobom nie udało się uratować życia.  

Współczesny strażak ochotnik to niemalże „maszyna” do ratowania mienia i życia bliźnich. Spektrum działań strażaków jest bardzo szerokie. Gaszenie wszelkich pożarów, ratowanie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i likwidacja ich skutków, działania ratownicze podczas powodzi, udział w likwidacji skutków katastrof, akcje podczas burzy i nawałnic, usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów i wszelkie inne działania ratownicze - to zadania dla współczesnych rycerzy św. Floriana.  Aktualnie każdy druh  i druhna - a tych ostatnich jest w strażackich szeregach coraz więcej - biorący udział w akcji ratowniczej musi być odpowiednio przeszkolony, co potwierdzają odnośne certyfikaty, pracować atestowanym sprzętem i urządzeniami, przechodzić testy sprawności, badania wydolności i ogólnego stanu zdrowia. Ochotnicy są niemal identycznie przeszkoleni do działań ratowniczych jak strażacy zawodowi, z wyjątkiem  działań specjalistycznych - ratownictwa chemicznego, wysokościowego, budowlanego, podwodnego, itp.

Jedyną bolączką jednostek ochotniczych jest w dużej części przestarzały park samochodowy i częściowo wyeksploatowany sprzęt, choć dzięki coraz większej pomocy finansowej władz Gminy Zabierzów, dotacjom z Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, inicjatywy poszczególnych jednostek w zaangażowanie prywatnych sponsorów, sytuacja z roku na rok jest coraz lepsza.
 
Podkreślić również należy ogromny udział finansowy Urzędu Gminy Zabierzów w zapewnieniu gotowości bojowej jednostek. Paliwa, materiały eksploatacyjne, wszelkie naprawy i remonty sprzętu ratowniczo - gaśniczego, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów i ludzi, opłacenie badań lekarskich strażaków, kursów specjalistycznych,   remonty i modernizacja remiz, ich ogrzewanie i oświetlenie - finansowane są z budżetu gminnego i funduszy sołeckich. W ubiegłym roku to wsparcie wyniosło ponad 853 292 zł.

Pozostaje jeszcze problem naboru nowych druhów. Nawet najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt nie „obsłuży” się sam. Kilka dekad wstecz strażackie remizy ogniskowały życie miejscowych społeczności, koncentrowały wokół siebie starszych i młodzież. Dzisiaj w strażackie szeregi wstępują jedynie prawdziwi wolontariusze - pasjonaci, którzy zdecydowani są poświęcić swój czas i wysiłek dla innych.  Druhów w czarnych mundurach spotkać można niemal wszędzie - nie tylko podczas działań ratowniczych. Przy pracach społecznych dla swoich miejscowości, podczas zabezpieczania wszelkich imprez masowych, udostępniających swoje remizy dla dzieci ze szkół i przedszkoli przekazujących podstawy właściwych zachowań podczas potencjalnych zagrożeń, w galowych mundurach uświetniających uroczystości świeckie i kościelne. Współczesny strażak jest niemal lekiem na całe zło współczesnego świata, dlatego według sondaży zaufanie społeczne do tej formacji jest niemal stu procentowe. Mam nadzieję, że w Gminie Zabierzów również.


Tekst i zdj. Jerzy Banarski

smog.jpg