• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Jak długo sprawuje Pan funkcję sołtysa miejscowości Nielepice? Co może Pan – jako gospodarz powiedzieć o swoim sołectwie?


Sołtysem jestem drugą kadencję. Nielepice są niewątpliwie piękną miejscowością. Mam wrażenie, że wciąż jeszcze odkrywaną. O ile wszyscy już znamy okoliczne dolinki, o tyle mało kto wie, że w Nielepicach jest np. jaskinia „Pańskie Kąty”, w której podczas wojny ukrywała się miejscowa ludność. Przypuszczam, że oprócz mieszkańców Nielepic mało kto zna ponad stuletnią historię krzyża na Nielepickiej Skale. Zapewne jeszcze mniej osób miało możliwość podziwiania naszych skałek czy poniemieckich schronów, ukrytych w pobliskim lesie.

Z pewnością Nielepice mają się czym pochwalić. Proszę zatem opowiedzieć, jakie plany udało się zrealizować w trakcie Pana drugiej kadencji?

Nie chcę w tym miejscu wymieniać wszystkich rzeczy jakie udało się zrobić. Ten kto zna Nielepice, zapewne zauważa zmiany. Niemniej jednak uważam, że najważniejsze dopiero jest do zrobienia. Mam tu na myśli przebudowę drogi powiatowej koło szkoły. Odcinek ten jest koszmarem całej naszej społeczności. Niestety problem ten nie jest dostatecznie zauważalny przez osoby decyzyjne. W tej chwili wykonywany jest projekt przebudowy wspomnianego odcinka drogi i nie wyobrażam sobie aby nie był on przebudowany w przyszłym roku.

Co wyróżnia wasze sołectwo spośród innych miejscowości naszej gminy?

Na pewno jedność. Na mieszkańców swojej miejscowości zawsze mogę liczyć i  staram się tak postępować, aby Oni czuli to samo gdy zwrócą się do mnie z jakimś problemem.

Z moich informacji wynika, że mieszkańcy Nielepic są aktywni społecznie.

Owszem, na terenie Nielepic mamy kilka organizacji działających zarówno już przez dłuższy czas, jak i utworzonych całkiem niedawno. Najstarszymi są Szkoła Podstawowa i Straż Pożarna. W Nielepicach działa również Koło Gospodyń Wiejskich.Najmłodszą organizacją jest stowarzyszenie przyjaciół Nielepic „Nasze Nielepice”. Działa u nas również stadnina koni. Współpraca pomiędzy wspomnianymi organizacjami jest wzorowa.

Do aktywności mieszkańców możemy również  zaliczyć imprezy społeczno-kulturalne.
Co roku organizujemy Dzień Seniora oraz wycieczki dla seniorów.
W grudniu św. Mikołaj odwiedza „najstarszych” mieszkańców naszej miejscowości. Organizujemy również zabawy Andrzejkowe, ostatki, a w okresie letnim festyn. W 2008 roku organizowaliśmy imprezę z okazji 600-lecia Nielepic. Od kilku lat  stowarzyszenie przyjaciół Nielepic „Nasze Nielepice” organizuje piknik rodzinny pod nazwą „Spotkanie z Historią”.

Gratulujemy realizacji wszystkich pomysłów integrujących mieszkańców i zachęcamy wszystkich Państwa, do wybrania się we wspomniane na początku przez sołtysa dolinki i skałki, aby każdy mógł odkryć tajemnicze bogactwo Nielepic. Tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na wycieczkę do tej malowniczej miejscowości, zapraszamy do odwiedzin strony internetowej www.solectwonielepice.pl oraz odwiedzin na portalu Facebook.

Edyta Kwiatkowska

 


 

Nielepice


Tę wieś posiadającą metrykę sięgającą 1400 r. i rozlokowaną na stromej krawędzi Garbu Tenczyńskiego wyróżnia krzyż wystawiony w połowie lat 70. XIX w. (obecny z 2010 r.) na wysokiej, górującej nad okolicą skale. Roztacza się stamtąd znakomita panorama Rowu Krzeszowickiego, Wyżyny Olkuskiej, jak i okolicznych, równie widokowych wierzchowin. Ciekawostką wsi są zupełnie niedostrzegalne pozostałości niemieckich umocnień polowych.

W 1944 r., w obliczu zbliżającej się sowieckiej ofensywy Niemcy podjęli budowę wzdłuż Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, tzw. linii B-1. Tworzyły ją zarówno obiekty ziemne (rowy, szańce), a przede wszystkim betonowe schrony bierne, bojowe, pojedyncze stanowiska ogniowe, schrony - remizy grupowane w węzły oporu, które lokalizowano w ważnych strategicznie miejscach.
Tu w Nielepicach węzeł oporu ryglował szosę Kraków - Katowice. Podobny węzeł, na który składały się 3 schrony zabezpieczał drogę z Rudawy do Brzezinki.
Aktualnie Nielepice liczą 772 mieszkańców.

Tekst i foto UG Zabierzów

kostka.jpg