• alles.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • balice.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacperek.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • mm.jpg
 • nettrading.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg

Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie przygotowuje młodzież do podjęcia nauki w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach zawodowych.Nastawiamy się na kształcenie młodego człowieka o szerokich horyzontach myślowych z ukierunkowaniem na informatykę, języki obce (angielski i niemiecki), sport i rekreację. Uczestniczymy wraz z rodzicami w wychowaniu, mądrym kierowaniu i dobrym przygotowaniu dzieci do życia w warunkach współczesnej cywilizacji. Motto, które przyświeca naszej pracy, to słowa Jana Zamoyskiego: „Rzeczpospolite zawsze takie będą, jakie ich młodzieży chowanie”. Gimnazjum ma 4000 m2 powierzchni, posiada halę sportową i basen, 19 sal lekcyjnych, w których uczy się ok. 370 uczniów z terenu 8 miejscowości Gminy Zabierzów: Zabierzowa, Bolechowic, Kobylan, Karniowic, Kochanowa, Kleszczowa, Więckowic i Zelkowa. Uczniowie z innych niż Zabierzów miejscowości, są dowożeni do szkoły autokarem lub korzystają z opłacanych przez Gminę Zabierzów biletów na liniach podmiejskich. Baza szkoły to: językowa pracownia komputerowa, 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, pracownie przedmiotowe, hala gimnastyczna, sala do gry w tenisa stołowego, Internetowe Centrum Multimedialne (w bibliotece szkolnej), gabinet szkolnego doradcy zawodowego, gabinet pedagoga, sklepik szkolny, gabinet lekarski, biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna i stołówka. W szkole pracuje 41 nauczycieli z wymaganym wykształceniem i kwalifikacjami. W gimnazjum nauczamy dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.


Od 2008 r. istnieje w Gimnazjum klasa z poszerzonym programem nauczania języka angielskiego. Została ona powołana z myślą o młodzieży, która opanowała umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkole podstawowej w stopniu bardzo dobrym lub celującym. Uczniowie muszą napisać test kwalifikujący do klasy z rozszerzonym programem języka angielskiego (nie wyklucza się również przeprowadzenia egzaminu ustnego). W klasie językowej ilość godzin zwiększono z trzech do pięciu tygodniowo. Głównym założeniem programu jest dalszy rozwój umiejętności komunikacyjnych ucznia poprzez integrację podstawowych umiejętności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka pisanego i mówionego oraz nowoczesnych technik przekazu. Z uwagi na powyższe, program podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy to blok projektowy, drugi to blok dyskusyjny. Tworząc program założono powiązania tematyczne z innymi przedmiotami (informatyka, dziennikarstwo, geografia, historia, sztuka ), co niewątpliwie pozwoli na lepsze opanowanie elementów gramatyczno - leksykalnych z różnych dziedzin i rozwój umiejętności językowych ucznia, co więcej poszerzy wiedzę ogólną uczniów na wybrane tematy. Przedsięwzięcie to pomaga uczniom i szkole w nawiązaniu i rozszerzeniu współpracy w ramach międzynarodowego programu Comenius.
Pedagodzy stosują autorskie, innowacyjne programy nauczania służące doskonaleniu metod i form pracy z uczniem np. innowację pedagogiczną „Matematyka + komputer”, program własny z j. angielskiego i j. niemieckiego „Świat bez barier”, innowację pedagogiczną „Film, teatr i pogranicza kultury audiowizualnej” i inne. Po lekcjach każdy uczeń może skorzystać z pomocy pedagoga i nauczycieli przedmiotów w trakcie indywidualnych konsultacji. W tym czasie również rodzice mogą zasięgnąć porady lub omówić bieżące problemy. Dla zainteresowanych uczniów mamy różnorodną gamę zajęć pozalekcyjnych. W naszym gimnazjum działają koła: plastyczne, historyczne, informatyczne, matematyczne, języka niemieckiego, fizyczne. Oprócz tego szkoła oferuje doradztwo zawodowe w Szkolnym Ośrodku Kariery i atrakcyjne for-my spędzania wolnego czasu w ferie i wakacje. Wiele projektów, które realizują uczniowie (Diament, Uczeń On – Line, Super Memo itp.) daje im możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W ramach projektu Comenius, nasi uczniowie wyjeżdżają do innych państw (Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Estonia, USA) poznając ich kulturę oraz rozwijając umiejętności językowe. Prowadzimy wymianę partnerską ze szkołami z Niemiec i z USA. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach: artystycznych, przedmiotowych, literackich, sportowych na szczeblach: państwowym, rejonowym i wojewódzkim. Osiągają liczne sukcesy, które na bieżąco umieszczamy na stronie www.gimnazjum.zabierzow.org.pl


W gimnazjum prowadzone są także różnorodne, wewnątrzszkolne konkursy, np.: czytelnicze, ortograficzne, o patronie szkoły, fotograficzne, literackie, plastyczne, ekologiczne, matematyczne i inne, które pozwalają się wykazać uczniom umiejętnościami oraz zdobytą wiedzą.


Poprzez zaangażowanie w wolontariat uczymy młodzież empatii i wrażliwości. Systematycznie uczestniczymy w akcjach charytatywnych, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Współpraca z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, „Świąteczna Paczka”, kontakt z oddziałem Onkologicznym Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, „Góra grosza”, zbieramy nakrętki dla potrzebujących.


Z powodzeniem organizujemy uroczystości szkolne i środowiskowe we współpracy z różnymi instytucjami z terenu naszej gminy: pasowanie uczniów klas I, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Święto Szkoły, Mikołajki, Wigilie klasowe, Jasełka, zabawa choinkowa, dzień Poligloty, Maraton Matematyczny, Wieczornice poświęcone pamięci Wielkiego Polaka papieża Jana Pawła II, rocznice Konstytucji 3 Maja oraz Święta Odzyskania Niepodległości, Dzień Matki, Dzień Sportu Szkolnego, debata na temat Praw Człowieka, Dzień Dziecka, gra terenowa „Śladami braci Poganów”.


Przykładem dobrych praktyk jest nasza współpraca ze środowiskiem lokalnym, która umożliwia organizację i udział w różnych imprezach, realizację projektów oraz pozwala wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły.


Nasze starania zostały dostrzeżone i docenione – Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie w 2012 r. zdobyło II miejsce w konkursie „Małopolska szkoła z pasją”, posiadamy też certyfikat Bezpiecznej Szkoły.


Zapraszamy wszystkich uczniów, dla których udany start w przyszłość jest priorytetem. Beata Kęder Dyrektor Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

 

 

 

perla.jpg