• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

 

 

 

Kto wie więcej o sołectwie, jeśli nie jego gospodarz? W tym wypadku jest to Pan Stanisław Krawczyk, włodarz miejscowości, którą opisujemy jako kolejną w naszym „sołeckim alfabecie”.


Jestem właśnie w trakcie sprawowania swojej pierwszej kadencji na stanowisku sołtysa miejscowości Kleszczów. Moja mała ojczyzna i jej losy leżały zawsze blisko mego serca, co niejednokrotnie przekładało się na wszelkiego typu działania społeczne. Największym osiągnięciem na przestrzeni ostatnich lat zdaje się być budowa „Zielonego Gaju” będącego miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Jestem im niesamowicie wdzięczny za wkład w realizację tego projektu oraz wolontariat, jakim wykazali się w trakcie tworzenia tego placu rekreacyjnego. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestniczącym w tym przedsięwzięciu, a byli to: Bogdan Niedziela, Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Marzena Błażejak, Stanisław Mogiła, Władysław Rusinek, Bogdan Mogiła, Mariusz Mikrut, Krzysztof Bańdo, Paweł Kryczka, Marianna Rusinek, Anna Krawczyk, oraz były leśniczy – p. Biernat.


Moim nadrzędnym celem, jako gospodarza miejscowości, jest integracja mieszkańców.


W przyszłości, chciałbym rozbudować nieco nasz Zielony Gaj. W planach mamy pojawienie się zabawek dla dzieci, oświetlenia, zadaszenia i stołu do ping-ponga. Jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury, planujemy również rozbudowę pętli autobusowej oraz odcinka drogi w kierunku Aleksandrowic – odwodnienie, położenie nakładki bitumicznej oraz wydzielenie pasa dla pieszych.


Jeśli chodzi o spotkania integracyjne, co jak wspomniałem jest jednym z kluczowych punktów na mojej liście zadań, w ubiegłym roku odbyły się między innymi spotkanie opłatkowe, spotkanie mikołajkowe dla dzieci, oraz wycieczki do Szczawnicy, czy Zakopanego.


W celu poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców, wykonaliśmy remont sołtysówki i świetlicy środowiskowej, w której 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia dla dzieci. Są to również miejsca, w których odbywają się zebrania wiejskie, bądź spotkania dla mieszkańców. Chcielibyśmy zorganizować, może uda się to w przyszłym roku, jasełka, kurs kulinarny oraz kurs języka angielskiego dla zainteresowanych mieszkańców. W planach mamy również uruchomienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich. (Mocno trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy!)


Z tego miejsca chciałbym również bardzo podziękować wszystkim życzliwym osobom, które na co dzień pomagają mi w pełnieniu tej naprawdę odpowiedzialnej funkcji. Szczególnie cenię sobie dobrą współpracę z Radą Sołecką oraz Urzędem Gminy.


Jakie jeszcze plany i marzenia wiszą w powietrzu?


Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, poprzez poprawę jakości dróg i oświetlenia ulicznego. Szczególnie ważna jest dla mnie niezmiennie integracja mieszkańców, szczególnie młodzieży, ich uczestnictwo w życiu społecznym. Pragniemy również rozbudować nieco naszą świetlicę, aby powstał tam wielofunkcyjny budynek.
Tego właśnie z całego serca Państwu życzymy, dziękując za rozmowę.


Edyta KwiatkowskaKleszczów

Jest on wzmiankowany po raz pierwszy w 1366r. kiedy był własnością rycerską Spytka z rodu Toporów. W 1879r. Kleszczów zamieszkiwało 200 mieszkańców. W latach 1825-1911 Kleszczów należał do księcia Eugeniusza Lubomirskiego, a w 1898r. przeszedł we władanie Dominika a następnie Hieronima Radziwiłów, którzy we włościach balickich i w Kleszczowie wprowadzili postępowy sposób gospodarowania i przyczynili się do rozwoju gospodarczego całej okolicy. W Kleszczowie wzniesiono wtedy nowe budynki folwarczne w tym parterowe, dwutraktowe czworaki i uporządkowano park dworski. Przynależny do parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy, Kleszczów posiada od 1995 r. kaplicę pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wieś wyróżnia się malowniczym i bardzo korzystnym położeniem w zaciszu lasów i pól, na górującej nad okolicą wyniosłości Garbu Tenczyńskiego. Aktualnie Kleszczów zamieszkuje 347 mieszkańców.


Tekst i foto Agnieszka Kwarciak

 

 

 

 

 

 

kostka.jpg