• alles.jpg
 • alux.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • parkiet.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • skot.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

Ranking organizowany jest przez Związek Powiatów Polskich (ZPP). Uczestniczą w nim wszystkie gminy z terenu kraju. Nasza Gmina startuje w kategorii Gminy Wiejskie. Celem Rankingu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych gmin w kraju, promowanie ich, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.W danym roku kalendarzowym sprawozdawanie z realizacji poszczególnych zadań, jak również przyznawanie punktacji odbywa się na bieżąco, dlatego też pozycja w Rankingu jest zmienna i ustalana na koniec okresu sprawozdawczego. Dane zgłaszane do Rankingu dotyczyć mogą projektów realizowanych przez dany samorząd i jednostki jemu podlegające, w terenie administracyjnym danej jednostki samorządu terytorialnego.


Punkty przyznawane są przez ekspertów ZPP w trybie on-line za realizację 88 zadań zgrupowanych w dziesięciu dziedzinach takich jak:


-    działania proinwestycyjne i prorozwojowe,
-    rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jst
-    rozwój społeczeństwa informacyjnego
-    rozwój społeczeństwa obywatelskiego
-    umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
-    promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej
-    wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej
-    promocja rozwiązań ekoenergetycznych, proekologicznych
-    współpraca krajowa i międzynarodowa
-    działania promocyjne


Gmina Zabierzów bierze udział w „Rankingu gmin wiejskich” od 2006 roku. Na przestrzeni lat można było obserwować progres w otrzymywanej ilości punktów, co przejawiało się zajmowanym coraz wyższym miejscem w niniejszej klasyfikacji. Od 4 lat zajmujemy miejsca w pierwszej dziesiątce. W roku 2012 Gmina Zabierzów otrzymała 18670 punktów, co uplasowało nas na wysokiej 6 pozycji w skali kraju. Uroczystość wręczenia nagród wyróżnionym gminom w każdej kategorii odbędzie się w czerwcu w Świdnicy podczas Kongresu Regionów. Zainteresowanym szczegółowymi informacjami na temat Rankingu polecam stronę internetową Związku Powiatów Polskich: https://www.jst.org.pl/index.php?path=main/glowna/ranking/gminya&gtype=w&rok=2012


Wioletta Matejczyk

 

 

 

ena.jpg