• alles.jpg
 • alux.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • parkiet.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • skot.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

 

 

 

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Za odbiór odpadów mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę naliczaną jako iloczyn:

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 9 złotych od jednej zamieszkałej osoby na danej nieruchomości.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 15 złotych od jednej zamieszkałej osoby na danej nieruchomości.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca roku kalendarzowego począwszy od pierwszego miesiąca trzeciego kwartału 2013 r. w kasie Urzędu Gminy Zabierzów lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów.


Sołtysi poinformują mieszkańców o sposobie naliczania opłaty oraz jej wysokości poprzez dostarczenie właścicielom nieruchomości druku deklaracji o wysokości opłat ponoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Indywidualne, dotychczas obowiązujące umowy na wywóz odpadów powinny zostać rozwiązane przez właścicieli nieruchomości w takim czasie, by wygasały one z dniem wprowadzenia przez gminę obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku.


Tym samym, jeżeli umowa na wywóz odpadów komunalnych nie zostanie wypowiedziana w odpowiednim czasie tj. do 30 czerwca 2013r., właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia za wywóz odpadów komunalnych z tytułu zawartej umowy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej na rzecz gminy.


Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa się w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.


Dla mieszkańców zainteresowanych zmianami w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami uruchomiono informacje telefoniczną pod nr:/12/ 283 07 42, /12/ 285 11 08 oraz informacje na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl.

 

 

 

pacanowscy.jpg