• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

 

 

 

Sprowokowani wydarzeniami z dnia 8 stycznia br, kiedy to na poboczu drogi przy ulicy Jurajskiej w Bolechowicach leżała ranna sarna, a zgłaszający to zdarzenie odsyłany był pomiędzy Urzędem Gminy, Policją, weterynarzem i Nadleśnictwem, przypominamy naszym Czytelnikom tekst, który ukazał się w styczniowym numerze zaprzyjaźnionego miesięcznika „Jura” równo rok temu. Tekst ten jest jak sądzimy aktualny podobnie jak problem i niewiedza lub brak chęci jego rozwiązania leżący po stronie wszystkich odpowiedzialnych za zaistniały bałagan informacyjny stron.


W numerze 118/2012 ze stycznia 2012 roku miesięcznik Jura pisał:


Kontynuujemy komentowanie zmian w ustawie o ochronie zwierząt uchwalonej przez Sejm w sierpniu, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku, ale rozpoczynamy od tematu wywołanego mailami od Czytelników a dotyczącymi problemu udzielania pomocy zwierzętom dzikim i domowym, które zostały ofiarami wypadków drogowych po wtargnięciu na jezdnię na drogach na terenie Gminy Zabierzów.


Pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów poinformowali nas, iż:


1. Osoba, która potrąciła zwierzę domowe (psa, kota) pojazdem mechanicznym, bez względu na status drogi, a zwierzę żyje, ma obowiązek wynikający z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt do zapewnienia w miarę możliwości stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3. Wśród ustawowego wykazu w/w służb nie ma gminy. Gdyby potrącający nie zawiadomił o zdarzeniu lub nie udzielił pomocy i uciekł, a właściciel zwierzęcia jest nieznany, zwierzę zatem jest traktowane jako bezdomne bez względu na jakiej drodze w obrębie gminy Zabierzów zostało potrącone, wtedy zawiadamia się Urząd Gminy Zabierzów 12 285 21 16, 12 285 11 08 (w godzinach pracy U.G) lub Policję zabierzowską 12 258 03 50 (poza godz. pracy Urzędu Gminy Zabierzów), a zwierzę zostanie zabrane do schroniska z zapewnioną opieką weterynaryjną, usługa całodobowa.


2. Jeżeli potrącimy śmiertelnie zwierzę domowe, to ponosimy za to odpowiedzialność, lub ponosi tę odpowiedzialność właściciel zwierzęcia, prawidłowym zachowaniem jest odszukanie właściciela, itp., w ostateczności cywilny proces sądowy. Gdy właściciel zwierzęcia jest nieznany to osoba która potrąci śmiertelnie na drodze gminnej może zawiadomić służby do oczyszczana terenów komunalnych z martwych zwierząt poprzez Urząd Gminy Zabierzów 12 285 21 16, 12 285 11 08 (w godzinach pracy U.G) lub Policję zabierzowską 12 258 03 50 (poza godz. pracy Urzędu Gminy Zabierzów całodobowo); takie służby może zawiadomić każdy widzący potrącone martwe zwierzę i zawiadamia nie kierowca, bo najczęściej ten który potrąci opuszcza jak najszybciej miejsce zdarzenia.


3. Właścicielem zwierząt dzikich - łownych jest skarb państwa, a w jego imieniu odpowiadają za zwierzęta łowne administrujący terenami łowieckimi. Należy w takim przypadku (żywe - ranne łowne) zwrócić się do odpowiedniego koła łowieckiego, informacja do uzyskania w Nadleśnictwie Krzeszowice. Za zwierzęta dzikie -nie łowne odpowiada ich właściciel - skarb państwa, a przedstawicielem skarbu jest wojewoda (Urząd Wojewódzki), nie gmina.


4. W przypadku potrącenia śmiertelnie na drodze gminnej zwierzęcia łownego (np. sarna) lub dzikiego (np. bociana), traktujemy zwierzę jako odpad do uprzątnięcia i zawiadamiamy służby z pkt a) w sposób podany w tym pkt. Odpad na drodze uprząta zarządca tej drogi (tutaj Gmina).


Dziękujemy za udzieloną odpowiedź, w kolejnym artykule będziemy poszerzać ten temat o komentarz weterynarzy – praktyków, działających na terenie naszej gminy. Przypominamy, że Gmina ma ustawowy obowiązek zająć się zwierzętami bezdomnymi, których właściciela nie da się ustalić. (art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt). …


Tyle cytowanego tekstu sprzed roku. Ponieważ jak widać po sposobie załatwienia sprawy z dnia 8 stycznia, problem jest skomplikowany lub też interpretacja przepisów zagmatwana, dlatego w kolejnym numerze Gońca postaramy się poszerzyć wiedzę naszych Czytelników o istotne szczegóły.


Red.

 

 

 

kostka.jpg