• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

 

 

 

28 listopada 2012 r. w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Radwanowicach odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 10 – lecia istnienia szkoły. Placówki, której niewiele osób dawało szanse na przetrwanie, a jednak …


W tym roku mija nie tylko 10 lat od chwili utworzenia Integracyjnej Szkoły Podstawowej, ale również 125 rocznica powstania szkoły oraz setna rocznica istnienia szkoły w obecnym budynku.


Historia opisana w kronikach, dokumentach parafialnych to nie tylko materiały dotyczące szkoły, ale przekrój dziejów regionu na tle zachodzących przeobrażeń politycznych i gospodarczych w czasach zaboru, wojen, aż do teraz.


Uroczyste obchody jubileuszowe rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kard. Franciszka Macharskiego, z udziałem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz kapłanów z parafii w Radwanowicach, Rudawie i Krzeszowicach, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicielami władz samorządowych, gminnych i powiatowych, dyrektorów szkół z terenu gminy Zabierzów, zarządem Fundacji im. Brata Alberta, Fundacji „Mimo Wszystko”, uczniów i nauczycieli. Po mszy wszyscy udali się do budynku szkolnego, gdzie dyrektor ISP w Radwanowicach Anna Stokłosa odsłoniła tablicę pamiątkową, na której uhonorowano działania Urzędu Gminy Zabierzów, jako organu wspierającego działalność placówki. Program artystyczny przygotowany przez uczniów, przybliżający historię szkoły oraz przedstawienie szkolnego teatru „Szpila”, wywarło na wszystkich niezapomniane wrażenia. Chwila refleksji, podziękowania składane przez uczniów darczyńcom oraz osobom zasłużonym. Przemówienia starosty powiatu krakowskiego Józefa Krzyworzeki, zastępcy wójta Gminy Zabierzów Wojciecha Burmistrza, sołtysa Radwanowic Tadeusza Walczowskiego, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz prezes OTI Marii Krawczyk, były pełne ciepłych słów wypowiedzianych pod adresem szkoły. Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie zaproszonych gości na obiedzie w Domu Wiejskim, gdzie została przygotowana wystawa fotografii opisująca życie szkoły i proces jej rozbudowy oraz prace wykonane przez uczniów.


Obecnie Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach liczy 145 uczniów, w tym 37 uczniów niepełnosprawnych, również z oddziałów przedszkolnych. Szkoła nadal kontynuuje tradycję istniejącej w Radwanowicach od 125 lat szkoły wiejskiej. Od poprzedniczki przejęła sztandar i imię nadane w 1995 roku. Patronami szkoły są ofiary krwawej pacyfikacji wioski, dokonanej przez Niemców 21 lipca 1943r. Szkoła posiada obecnie status placówki niepublicznej z uprawnieniami szkół publicznych. Od rodziców nie pobiera czesnego. Utrzymuje się z dotacji samorządowej oraz darowizn. Ważnym elementem życia szkoły jest współpraca z Radą Sołecką i Parafią. Niebagatelną rolę odgrywa wsparcie ze strony Fundacji im. Brata Alberta.


Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, gabinetem pielęgniarskim, pomieszczeniami do terapii indywidualnej i salą gimnastyczną. W szkole, na co dzień, panuje przyjazna i pełna życzliwości atmosfera. Uczniowie mają tutaj szansę pokazać swoje mocne strony, zrealizować pasje i odnieść sukces.


Wszelkie działania szkoły skierowane są na zintegrowanie uczniów, a liczne działania wychowawcze i edukacyjne zmierzają do indywidualizacji nauczania, ponieważ w In tegracyjnej Szkole Podstawowej w Radwanowicach najważniejsi są uczniowie.


Agnieszka Mitka

 

 

 

zielonapracownia.jpg