• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

Już od lat mieszkańcy Zabierzowa i nie tylko, żyją nadzieją, że doczekają dnia, w którym rozpocznie się ta niezwykle ważna dla nas wszystkich inwestycja. Jak do tej pory jednak nie widać efektu prawie 20-letnich starań. Odbyło się wiele spotkań, konsultacji i akcji mieszkańców, wyrażających w ten sposób swoją determinację do osiągnięcia celu, jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo.

Obecnie uciążliwość drogi krajowej odczuwają już nie tylko Zabierzowianie. Szybko wzrastające natężenie ruchu powoduje blokadę drogi, a perspektywy nie są optymistyczne, liczba pojazdów będzie wzrastać i jak powiedział Radny Kazimierz Czekaj „Zabierzów umrze stojąc w korkach”. Wobec tych faktów budowa obwodnicy jest absolutną koniecznością. Są ludzie, którzy już od dawna aktywnie działają na rzecz budowy i właśnie jedna z tych osób, wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan zorganizowała kolejne spotkanie. Tym razem zaproszeni zostali minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga oraz radny województwa małopolskiego Kazimierz Czekaj. Chociaż dobiegały do nas niepokojące informacje o zaniechaniu kontynuacji prac projektowych, czy też o braku pieniędzy na ten cel, oczekiwania obecnych były duże. Czekano na zapewnienia i konkretne deklaracje zawierające daty poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Padały pytania „czy mamy powody do obaw o los obwodnicy?” , „dlaczego umowa z projektantem została wypowiedziana?”, „czy umowa ze „ Staleksportem” na zarządzanie autostradą lub działania nielicznych przeciwników obwodnicy (patrz tendencyjne artykuły w „Rzeczpospolitej”), będzie miała negatywny wpływ na terminy lub rezygnację z inwestycji?”, „czy Pan Minister zna treść tej umowy?”. Pytano również o istniejącą organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kmity, o niebezpieczny wyjazd z parkingu przy „Biedronce”. Dyrektor oddziału krakowskiego GDDKiA Jacek Gryga powiedział, że prace będą kontynuowane, że budowa obwodnicy przewidziana jest jako priorytet na lata 2014 – 2020, pod warunkiem uzyskania unijnego dofinansowania. Dowiedzieliśmy się również, że chociaż powstały opóźnienia, to realizacja inwestycji nie będzie zaniechana, a doraźna poprawa sytuacji powinna nastąpić już w marcu 2013, po wprowadzeniu opłat dla samochodów ciężarowych, ponieważ część pojazdów będzie korzystało z innych dróg. Minister Jarosław Gowin powiedział, że na podstawie informacji jakie otrzymał w Ministerstwie Transportu może uspokoić mieszkańców, ponieważ inwestycja na pewno będzie realizowana a ewentualne protesty „Stalexportu” mogą być rozpatrywane dopiero po wybudowaniu obwodnicy, bo tylko wówczas można będzie stwierdzić czy są zasadne. Dowiedzieliśmy się również, że w pełni popiera on nasze starania i będzie lobbował w tej sprawie u Ministra Infrastruktury. Podsumowując - pocieszające jest to, że coraz więcej osób, również z najwyższych kręgów obecnej władzy, rozumie wagę naszych potrzeb a przeciwników obwodnicy jest coraz mniej. Jednak nie możemy być do końca zadowoleni a to dlatego, że nie mamy czasu, obwodnica już powinna być budowana, każde opóźnienie może mieć nieodwracalne skutki dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa i stanu naszych domów. Żyje się nam się w Zabierzowie coraz trudniej i wobec tego powinniśmy być czujni, aktywni i solidarni ponad podziałami. Musimy wykorzystać każdą sposobność, która może nas szybciej doprowadzić do upragnionego celu.


Sołtys Zabierzowa Wiesław Cader

 

 

 

ena.jpg