• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

- Rozpoczyna się nowy 2013 rok. Jaki będzie to rok dla Gminy Zabierzów? Wszyscy mówią o kryzysie, czy i do Nas on zawita?


Nie ulega wątpliwości, że w skali ogólnopolskiej obserwuje się wyraźne objawy spowolnienia w gospodarce, rośnie bezrobocie i generalnie słowo kryzys stało się wszechobecne w wypowiedziach polityków i dziennikarzy. System gospodarki wolnorynkowej ma to do siebie, że przeplatają się okresy szybkiego wzrostu gospodarczego i stagnacji, a nawet upadku. Teraz jesteśmy w okresie spowolnienia, co niewątpliwie ma wpływ na dochody Gminy. W 2013 roku nie wzrosną znacząco dochody z PIT, CIT i podatku od czynności cywilnoprawnych. W uchwalonym budżecie na 2013 rok dochody Gminy przyjęto w wysokości


75.552.832 zł, a wydatki w wysokości 77.863.766 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości 2.310.934 zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet zabezpiecza w pełni wydatki bieżące i pozwala na realizację zadań inwestycyjnych o wartości 15.235.752 zł. Tak, że mówienie o kryzysie w Gminie Zabierzów uważam za zanadto przesadzone.


- Rozmawiając z mieszkańcami często słyszymy, że „Gmina nie asfaltuje drogi, którą jeżdżę, że moja ulica jest nieoświetlona”. Czy w tym roku uda się to zrealizować?


Wszystko – nie. Każdy z nas rozumie, że nie jest w stanie z dnia na dzień zrealizować swoich domowych potrzeb. Gmina jest w analogicznej sytuacji. Na tle innych gmin jesteśmy na czele i mamy pełną sieć kanalizacji, niezłe drogi, chodniki, dobrą bazę oświatową, ale potrzeb również wiele. Jeśli zrealizujemy to co na dzień dzisiejszy jest Nam potrzebne, to za kilka lat pojawią się inne – nowe. To normalny element rozwoju cywilizacyjnego. Podstawowym zadaniem osób, które zarządzają gminą jest właściwe zhierarchizowanie tych potrzeb i ich realizacja w ten sposób, aby było to maksymalnie akceptowalne. Jestem przekonany, że Nam się to udaje. Oczywiście popełniamy też błędy. Ale błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. A w Gminie Zabierzów robi się wiele.


- Czyli ten rok będzie podobny do poprzednich, z problemami, ale takimi, które udaje się rozwiązywać?


Zasadniczo tak, aczkolwiek czeka Nas i to zarówno zarządzających Gminą, jak i Mieszkańców, trudne zadanie – wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zasadniczo zmieniła reguły gry w zakresie śmieci. Do tej pory odpady komunalne były własnością obywateli i to oni byli odpowiedzialni za ich właściwe zagospodarowanie. Zawierali umowy z koncesjonowanymi firmami i im, za opłatą, przekazywali śmieci. Niestety nie funkcjonowało to dobrze – dowodem dzikie wysypiska, worki ze śmieciami przy drogach, spalanie odpadów itp. To był wynik „swoistej oszczędności” mniej odpadów w kuble – mniejsza faktura od „śmieciarza”. Nowa ustawa właścicielem odpadów wytwarzanych przez mieszkańców czyni gminę i to ona organizuje system odbioru odpadów wyłaniając w drodze przetargu wykonawcę tej usługi, a poniesione koszty pokrywa zbierając od mieszkańców opłatę. Gmina Zabierzów naprawdę dobrze przygotowuje się do realizacji tego zadania nałożonego przez ustawodawcę i jestem przekonany, że będziemy to robić profesjonalnie.


- A co z Ratuszem, czy nie zostanie „pożarty” przez kryzys?


Widzę, że wszyscy lubią to słowo „kryzys”. „Kryzys nie pożre” Ratusza. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę w wysokości

2.500.000 zł. Pozostałe środki są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej co pozwoli na oddanie do użytku Ratusza wraz z płytą rynku do końca 2014 roku. Realizacja tej inwestycji poprawi standard obsługi Mieszkańców Gminy i warunki pracy urzędników, a tych będzie przybywać. Sejm i Rząd nakładają nowe obowiązki i zadania na gminy i ich realizacja wymaga niestety uruchomienia nowych etatów.


- Mieszkańcy będą narzekać – „przybywa urzędników”!


Jako obywatel mam podobne odczucia – nadmiar biurokracji czasem mnie przeraża. Jako Zastępca Wójta widzę to trochę inaczej – musimy wykonać określone zadania i musimy zrobić to profesjonalnie, tak aby Mieszkańcy Gminy byli z tego zadowoleni. Ktoś to musi wykonywać – nowy urzędnik.


- Czy w tym roku dalej będą dotowane kolektory słoneczne? Wielu naszych Czytelników o to pyta.


Tu niestety nie mam najlepszej informacji – Rada Gminy zmniejszyła proponowane na ten cel środki ze 150.000 zł na 100.000 zł. To nie zabezpiecza nawet realizacji wniosków już złożonych. Będziemy proponować Radzie zwiększenie środków na ten cel w trakcie roku budżetowego – kolektory słoneczne to działanie proekologiczne, a Gmina Zabierzów dba o środowisko. Korzystając z okazji pragnę życzyć wszystkim Mieszkańcom Gminy, aby 2013 rok był rokiem dobrym, rokiem realizacji planów i zamierzeń, rokiem dającym satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa.


-Dziękujemy za rozmowę i życzymy Panu i naszej gminie aby rok 2013 nie był jednak rokiem kryzysowym.


Red.

 

 

 

kostka.jpg