• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • multiagent.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

Ten świat tak się jakoś kręci w zawrotnym tempie, że nawet nie spostrzegliśmy, kiedy niektórzy seniorzy z naszego grona osiągnęli piękny wiek, z pękatą ósemką z przodu. W związku z tym w dniu 16 sierpnia 2012r. zostało zorganizowane uroczyste spotkanie urodzinowe. Jako, że przygotowanie tego podniosłego w swoim charakterze spotkania odbywało się w pełnej konspiracji, zaskoczenie zacnych jubilatów było ogromne, dlatego też nie kryli wzruszenia. Do honorowego stołu jubileuszowego zostali poproszeni: Pani Janina Pożyczko, Pani Maria Korzonek, Pani Zofia Szczepańska, Pani Sabina Stanisławska i Pan Bolesław Filo – członek założyciel Klubu Seniora i jego długoletni v-ce przewodniczący. Wiek wymienionych jubilatów mieścił się w przedziale 86 do 80 lat. Klub Seniora spotkanie jubileuszowe zorganizował po raz pierwszy, dlatego też urodziny te w większości nie były okrągłe, ale mamy nadzieję, że od tej chwili świętowanie takich urodzin, jak 80-te, 85-te, 90-te a może nawet 100ne, stanie się już tradycją. Dla Jubilatów od Klubu Seniora były urodzinowe torty, kwiaty, listy gratulacyjne z pięknymi życzeniami, a także toast wzniesiony szampanem i gromkie 100 lat. Było nam bardzo miło, że do naszej uroczystości dołączył sołtys Zabierzowa Pan Wiesław Cader wraz z przewodniczącą Rady Sołeckiej Panią Janiną Wilkosz, którzy w serdecznych słowach złożyli życzenia zacnym Jubilatom, przekazując im listy urodzinowo-gratulacyjne z życzeniami o głębokiej treści wraz z czerwonymi różami. Należy zaznaczyć, że prawie wszyscy Jubilaci są członkami Klubu Seniora od samego początku t.j. od 1999 roku. Mimo zaawansowanego wieku biorą udział we wszystkich spotkaniach, imprezach, wycieczkach organizowanych przez nasz Klub i pewnie dlatego są pełni życia, humoru i dobrze się czują w klubowej rodzinie, przeżywając kolorową jesień swojego życia.


Barbara Golińska


27 sierpnia odbyła sie w Bolechowicach podniosła uroczystość. Mieszkankę tej miejscowości, Panią Irenę Weiner urodzoną w Warszawie w dniu 26 sierpnia 1912 roku, odwiedzili Krystyna Jędrzejowska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i zastępca Wójta Gminy Wojciech Burmistrz.


Szacowna Jubilatka otrzymała z ich rąk okolicznościowe listy gratulacyjne od Premiera Donalda Tuska, Wojewody Jerzego Millera i Wójta Gminy Zabierzów, Elżbiety Burtan a także kwiaty i prezenty od Gminy Zabierzów. Specjalne życzenia jubilatka otrzymała także od Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Krystyny Wierzbickiej. Był tort, szampan i życzenia 200 lat.


Redakcja „Gońca Zabierzowskiego” dołącza się do wszystkich serdecznych życzeń. Dużo zdrowia w kolejnej setce.

 

 

 

hajdarowscy.jpg