• alles.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • balice.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacperek.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • mm.jpg
 • nettrading.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg

Otwarta od 1 września 2010 roku szkoła podstawowa w Zelkowie jest szkołą wyjątkową. W pierwszym roku swojej działalności była najmniejszą szkołą w Małopolsce i jedną z najmniejszych w Polsce. Swoją działalność rozpoczęliśmy z liczbą dziewięciorga dzieci.W Kuratorium Oświaty w Krakowie do szkoły od razu przylgnęła nazwa „Słoneczne Wzgórze”, gdy wraz z właścicielami spółki „Słoneczne Wzgórze”- Katarzyną Szczypczyk i Krzysztofem Figlem dwa lata temu w czasie wakacji staraliśmy się o zgodę Małopolskiego Kuratora Oświaty na otwarcie niepublicznej szkoły podstawowej w Zelkowie. W konsekwencji Gmina Zabierzów w dniu 24 sierpnia 2010 roku wpisała szkołę w Zelkowie do ewidencji placówek oświatowych działających na jej terenie. Organem prowadzącym szkołę jest wspomniana wyżej spółka.


Dzisiaj zelkowska szkoła liczy pięćdziesięcioro jeden dzieci w trzech klasach – od I do III. W kolejnych latach przybywać będzie kolejny rocznik uczniów i w 2015 roku będziemy sześciooddziałową szkołą podstawową.


Zdecydowana większość naszych uczniów zna się z sąsiedztwa, bo mieszkają we wsi. Znają się też z przedszkola „Słoneczne Wzgórze”. Do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zelkowie chodzili pradziadkowie, dziadkowie i rodzice wielu naszych dzisiejszych uczniów. I to oni w 80 -tych latach XX w. zakasali rękawy, nie szczędząc prywatnych środków materialnych i wybudowali nową część budynku wraz z salą gimnastyczną. Ojcem chrzestnym tej inicjatywy był panujący do dziś sołtys wsi – Andrzej Krawczyk, któremu sprawy szkoły zawsze są bliskie sercu.


W 1999 roku ze względu na niż demograficzny szkoła w Zelkowie, która nieprzerwanie służyła mieszkańcom od 1923 roku, zawiesiła swoją działalność, a garstka zelkowskich uczniów kontynuowała naukę w pobliskich Bolechowicach.


Obecnie w Zelkowie z roku na rok przybywa coraz więcej dzieci, ponieważ wieś w ciągu dekady zmieniła swoje oblicze. Z cichej, głęboko osadzonej w korzeniach i tradycji wioski przeobraziła się w modną podkrakowską miejscowość, gdzie w nowych domach osiedlili się kolejni mieszkańcy. Niemałą zasługę w podjęciu przez nich ostatecznej decyzji co do wyboru swojego miejsca na Ziemi była zelkowska szkoła ze względu na dzieci. Tak też, zwykłą koleją rzeczy, stała się ona miejscem integracji „starych” i „nowych” mieszkańców.


Od samego początku nowa szkoła w Zelkowie „wystartowała” z bogatą ofertą edukacyjną zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Postawiliśmy na indywidualne podejście do każdego ucznia, kreatywny rozwój dzieci i zapewnienie każdemu z nich komfortu przebywania w szkole. I to wszystko w bezpiecznych, niemal domowych warunkach, w nieprzepełnionych co najwyżej 20 – osobowych klasach, gdzie wszyscy się dobrze znają. Obsługa szkoły to w pełni mieszkańcy wsi .


Kadra pedagogiczna konsekwentnie pracuje na wizerunek i opinię


o szkole. Już od pierwszej klasy lekcje u nas prowadzone są przez nauczycieli takich specjalności jak: edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, informatyka, wychowanie fizyczne. Dzieci codziennie uczą się języka angielskiego. Raz w tygodniu jeżdżą na basen do Zabierzowa. Dodatkowo, już od pierwszej klasy mają koło teatralne i język migowy. Od klasy czwartej zamierzamy wprowadzić drugi język obcy.


Zelkowska szkoła jest też wyjątkowa z tego względu, że rodzice nie ponoszą żadnych kosztów za naukę, pomimo że jest to szkoła prywatna. W zdecydowanej mierze utrzymujemy się z subwencji oświatowej.


Jedynie za niewielką opłatą dzieci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez sprawdzonych lektorów i instruktorów. Mogą sobie wybrać język francuski, tenis, szachy, taniec towarzyski lub nowoczesny, warsztaty ceramiczne, balet, karate, piłkę nożną lub naukę gry na pianinie.


Wychodząc naprzeciw zajętym przez cały dzień rodzicom, nasza świetlica jest do dyspozycji dzieci od siódmej rano do szóstej po południu. Szkolne posiłki to smaki zelkowskiej kuchni, bo stąd pochodzą nasze kucharki. O zdrowie naszych uczniów codziennie troszczy się dyplomowana pielęgniarka.


Pomimo krótkiego okresu istnienia mamy już na swoim koncie sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Zuch” i „Grow your Teetops Wood” pod patronatem Oxford University Press. W Balickim Przeglądzie Małych Form Artystycznych zajęliśmy 3 miejsce, a w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Dziecięcej „Brzechwałki” nasz uczeń zdobył wyróżnienie. Od samego początku współuczestniczymy w życiu wsi. Przedstawienia i występy naszych dzieci umilają zelkowskie imprezy i uroczystości, m.in.: Dzień Seniora i Spotkania Opłatkowe. Zorganizowaliśmy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Opowiedz mi łakę”.


Naszym niekwestionowanym sukcesem jest coroczny „Piknik Rodzinny” - impreza środowiskowa, którą wspólnie z sołectwem organizujemy w czerwcu z myślą o wszystkich dzieciach z Zelkowa, szkoły i przedszkola „Słoneczne Wzgórze”. W tym roku podczas aukcji charytatywnej, którą prowadzili i wspierali popularni aktorzy scen krakowskich: Alina Kamińska, Magdalena Walach i Piotr Okraska, zebraliśmy 5.000 zł na pomoc dla dwóch chłopców dotkniętych chorobą nowotworową.


Szkoła jest mała, ale mobilna. Skutecznie zabiegamy o fundusze na swoją działalność edukacyjną. Jesteśmy dwukrotnym laureatem konkursu grantowego „Wspieramy sąsiadów” pod patronatem MPL Kraków Airport. Kolejnym sukcesem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest skuteczne aplikowanie o fundusze unijne w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych”. Szkoła pozyskała 30.000 zł na doposażenie bazy dydaktycznej. Pomału gromadzimy zbiory biblioteczne i myślimy udostępnić je także dla mieszkańców wsi. Od września uczniowie rozpoczną naukę w nowo zaadaptowanej części budynku, którą Spółka „Słoneczne Wzgórze” będzie dzierżawić od Gminy.


Z okien sal lekcyjnych widać Tatry. Dzięki tym sprzyjającym warunkom naturalnym zelkowska szkoła też jest wyjątkowa.


Dyrektor Szkoły Maria Czekaj

pacanowscy.jpg