• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Pierwsza wzmianka o Zelkowie pochodzi z 1402 r. Na przełomie XIV i XV wieku Zelków wszedł w skład starostwa niegrodowego z siedzibą na zamku w Ojcowie. W 1635r. na mocy przywileju króla Wladysława IV Wazy, Zelków został nadany Janowi Wizemberkowi z Czajowic. Na wezwanie Naczelnika Tadeusza Kościuszki w 1794 r. wielu włościan zelkowskich wzięło udział w walce o niepodległe państwo polskie, wśród nich był Maciej Rysakowski z przysiółka Wyźroł, który zginął pod Racławicami. W 1870 r. wieś liczyła 420 mieszkańców, znajdowały się w niej dwie karczmy. W 1972 r. i 1978r. Zelków odwiedził kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski. W 1999 r. we wsi odsłonięto pomnik papieża Jana Pawła II, jako wotum Zelkowa, Gacek i Woli za pontyfikat Ojca Świętego.Najstarszym zabytkiem Zelkowa jest przydrożna kapliczka z figurą krzyża na Wyźrole ufundowana w 1873 r. przez Mariannę i Jana Zająców.

Aktualnie Zelków zamieszkuje 736 mieszkańców.

Monografia Gminy Zabierzów – St. Piwowarski Fot. A. Kwarciak

od zmierzchu.jpg