• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • multiagent.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

 Po tytule Najlepszego Wójta Województwa Małopolskiego, którym wyróżniona została kilka dni temu wójt Elżbieta Burtan, kolej na Sołtysa Roku. Został nim pan Andrzej Krawczyk, sołtys Zelkowa oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów. Swój tytuł pan Andrzej odebrał wraz z czekiem na 50 tysięcy złotych, który spożytkowany zostanie na potrzeby zelkowskiego sołectwa. Organizatorem prestiżowego plebiscytu na Najlepszego Sołtysa Małopolski jest Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów współpracujące z Marszałkiem i Wojewodą Małopolskim. Głównym celem organizacji jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, ochrona interesów sołtysów i mieszkańców wsi. Sam plebiscyt jest z kolei – jak podkreślał na tegorocznej gali Marszałek Marek Sowa – jedną z form docenienia pracy sołtysa, okazją do wskazania dobrych wzorców i spotkania z najbardziej zasłużonymi osobami w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Miejscem wspomnianego spotkania były w tym roku Lachowice w gminie Stryszawa, skąd pochodzi ubiegłoroczny laureat plebiscytu, sołtys Grzegorz Krawczyk. Pan Andrzej Krawczyk, nasz zwycięzca, nagrodę odebrał z rąk Marszałka Województwa Marka Sowy, Wicewojewody Małopolskiego Andrzeja Harężlaka oraz Wiceprezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Stanisława Kaszyka.

Tuż po ceremonii pan Andrzej przyjął gorące gratulacje od licznej delegacji Gminy Zabierzów na czele z Zastępcą Wójta Gminy Zabierzów Wojciechem Burmistrzem, który przekazał życzenia i gratulacje w imieniu wójt Elżbiety Burtan oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zabierzów Tadeuszem Brzuchaczem który przekazał list okolicznościowy i życzenia w imieniu przewodniczącej i Rady Gminy Zabierzów. Wśród gratulujących byli również: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kazimierz Czekaj oraz Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego – Alicja Wójcik składająca gratulacje w imieniu starosty. Nie mogło zabraknąć także najbliższych pana Andrzeja – mamy Władysławy oraz brata Henryka, Radnego Gminy Zabierzów i sołtysa Bolechowic. Wśród delegatów znalazł się również pan Józef Kruk, przyjaciel, przedsiębiorca i filantrop, który wręczył laureatowi wspaniałą szablę, z życzeniami dalszej, równie owocnej jak dotychczas działalności w sołectwie i gminie. Sam zwycięzca nie kry-jąc wzruszenia dziękował podczas gali mieszkańcom Zelkowa, bez których jego zdaniem nie byłby w stanie tak sprawnie zarządzać podległym mu sołectwem. Wójtowi Elżbiecie Burtan, Radnym Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminnego dziękował za zgłoszenie jego kandydatury do konkursu oraz wieloletnią, owocną współpracę. Szczególne podziękowania skierował także do swej mamy. Pytany o przeznaczenie pokaźnej kwoty 50 tysięcy zło-tych ufundowanej przez Województwo Małopolskie, pan Andrzej, będący jej dysponentem, odpowiada skromnie – w tej sprawie będę konsultował się z radą sołecką, by wspólnie podjąć decyzję. Pomysłów jest kilka: nowe bo-isko obok rozrastającej się szkoły podstawowej, rewitalizacja stawu w centrum Zelkowa, i jeszcze parę innych. Z pewnością znajdziemy najlepszy cel. Serdecznie gratulujemy laureatowi, życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.


Łukasz Gędłek Fot. Małgorzata Tomczyk

lidl.jpg