• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie, aspirant Piotr Solarz przekazuje Czytelnikom „Gońca Zabierzowskiego” informację o prowadzonych przez Dzielnicowych Komisariatu Policji w Zabierzowie Działaniach Priorytetowych na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2019r.

Działania te będą polegać na wzmożonych kontrolach policji ściśle określonych miejsc, wytypowanych przez władze lokalne, mieszkańców lub na podstawie własnych obserwacji dzielnicowego. Miejsca te będą podlegać wzmożonej kontroli w okresie 1.08.2019 r. – 31.01.2020 r. W Planie tym zawarta jest charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym, zakładane cele do osiągnięcia oraz proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów. Proponowane działania maja na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń na wskazanym obszarze, egzekwowanie odpowiedzialności karnej sprawców wykroczeń i przestępstw oraz poprawę bezpieczeństwa i przywrócenie ładu i porządku publicznego.

Wskazanymi obszarami objętymi Planem Priorytet Dzielnicowych w rejonie VII oraz VIII będą:

- Boisko sportowe oraz plac zabaw w m. Niegoszowice przy ul. Lipowej, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania, dewastacji mienia, co naraża okoliczną młodzież i dzieci na demoralizację. W/w informacje uzyskano w czasie spotkań z mieszkańcami oraz od Sołtysa miejscowości Niegoszowice;

- Rejon Sklepu Odido w miejscowości Karniowice przy ul. Modrzewiowej, gdzie w godzinach popołudniowo-wieczornych dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania rejonu sklepu spożywczego. W/w wykroczenia powodują liczne utrudnienia korzystania ze sklepu okolicznym mieszkańcom oraz użytkowaniu paczkomatu znajdującego się na parkingu sklepu. Wskazany problem zgłosili mieszkańcy miejscowości Karniowice.

zaproszeniedokonkursu.jpg