• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • multiagent.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie, aspirant Piotr Solarz przekazuje Czytelnikom „Gońca Zabierzowskiego” informację o prowadzonych przez Dzielnicowych Komisariatu Policji w Zabierzowie Działaniach Priorytetowych na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2019r.

Działania te będą polegać na wzmożonych kontrolach policji ściśle określonych miejsc, wytypowanych przez władze lokalne, mieszkańców lub na podstawie własnych obserwacji dzielnicowego. Miejsca te będą podlegać wzmożonej kontroli w okresie 1.08.2019 r. – 31.01.2020 r. W Planie tym zawarta jest charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym, zakładane cele do osiągnięcia oraz proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów. Proponowane działania maja na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń na wskazanym obszarze, egzekwowanie odpowiedzialności karnej sprawców wykroczeń i przestępstw oraz poprawę bezpieczeństwa i przywrócenie ładu i porządku publicznego.

Wskazanymi obszarami objętymi Planem Priorytet Dzielnicowych w rejonie VII oraz VIII będą:

- Boisko sportowe oraz plac zabaw w m. Niegoszowice przy ul. Lipowej, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania, dewastacji mienia, co naraża okoliczną młodzież i dzieci na demoralizację. W/w informacje uzyskano w czasie spotkań z mieszkańcami oraz od Sołtysa miejscowości Niegoszowice;

- Rejon Sklepu Odido w miejscowości Karniowice przy ul. Modrzewiowej, gdzie w godzinach popołudniowo-wieczornych dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania rejonu sklepu spożywczego. W/w wykroczenia powodują liczne utrudnienia korzystania ze sklepu okolicznym mieszkańcom oraz użytkowaniu paczkomatu znajdującego się na parkingu sklepu. Wskazany problem zgłosili mieszkańcy miejscowości Karniowice.

kostka.jpg