• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

wezdobreslowoKażdy z nas jest inny. Dzieli nas wiele – wygląd, pochodzenie, styl, poglądy. Bez względu na wszystko mamy prawo do naszej odmienności i jej poszanowania. Mimo to każdego dnia spotykamy się z przejawami niechęci a nawet wrogości. Czym jest zatem „mowa nienawiści”, o której tak wiele mówi się ostatnio w mediach? Czy to sformułowanie jest tożsame ze słowem „hejt”? Oba te zwroty oznaczają swoisty rodzaj wyrażania wrogości. Rada Europy definiuje termin „mowa nienawiści” jako „wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia”. Innymi słowy to negatywne emocjonalnie wypowiedzi, powstałe ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń. To narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, tożsamość płciowa, orientacja psychoseksualna, wiek czy światopogląd religijny. Mowa nienawiści często wiąże się z potrzebą wzbudzenia strachu w jej ofiarach.

Hejt jest kolejną formą wyrazu niechęci do kogoś (od angielskiego słowa „hate” – nienawidzić). Jest to komunikat wymierzony przeciwko komuś, mówiący o niechęci, braku aprobaty. Najczęściej jest wyrażony ostrymi, niejednokrotnie wulgarnymi słowami. Jego celem nie jest wyrażenie konstruktywnej krytyki na jakiś temat, a raczej wyrażenie negatywnych uczuć z kimś związanych. Warto w tym miejscu dodać, że polskie prawo jako przestępstwa określa: grożenie, znieważanie, nawoływanie do nienawiści i przemocy, dążenie do wyniszczania grup etnicznych czy wyznaniowych oraz stosowanie przemocy. Jeśli takie działania są spowodowane wrogością wobec czyjejś tożsamości – stają się przestępstwami z nienawiści. Te z kolei są ścigane z urzędu. Szkoła w Rząsce nie daje się mowie nienawiści. W tym celu wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy organizują dla uczniów, na godzinach wychowawczych, zajęcia, podczas których młodzież ma okazję poznać sposoby porozumiewania się wykluczające hejt. Uczymy się asertywności, w tym umiejętności asertywnego krytykowania, aktywnego słuchania, komunikowania się za pomocą wypowiedzi typu „ja”. Nadto w szkole pojawiła się tablica, na której każdego dnia umieszczamy zwroty, które czynią nas lepszymi koleżankami, kolegami. Na korytarzach wiszą kartki z „dobrymi słowami”, które można zabrać ze sobą do domu lub podzielić się z innymi.

Anna Pabiańczyk

smog.jpg