• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

stara foto7.X.2018 r. w Bibliotece „Pod Aniołem” otwarta została wystawa pod nazwą „Zabierzowianie i Zabierzów w starej fotografii”. Frekwencja w dniu otwarcia była imponująca, co świadczy o tym, że temat wystawy żywo interesuje mieszkańców Zabierzowa. W otwarciu wystawy wzięli udział Księża z naszej Parafii, a także Księża – Goście zaproszeni przez ks. Proboszcza z okazji uroczystości odpustowych.

Zwiedzający wystawę wnikliwie wpatrywali się w fotografie, szukając na nich swoich rodzin, bliskich, sąsiadów a czasem znajdowali samych siebie z czasów swojego dzieciństwa, czy też młodości. Zorganizowanie wystawy było owocem wieloletniej, żmudnej pracy wolontariuszy skupionych wokół Biblioteki „Pod Aniołem” działających pod kierownictwem Pani Stanisławy Wolan, którzy z ogromnym zaangażowaniem zajmowali się zbieraniem wszelakich materiałów, nawet bezpośrednio wśród mieszkańców Zabierzowa.

Dokumentacja ta gromadzona jest w dalszym ciągu w celu wykorzystania jej w bardziej dostępnej dla zainteresowanych formie np. a postaci albumowej publikacji lub w inny sposób społecznego przekazu. Impulsem do zorganizowania w chwili obecnej tej wystawy było rozpoczęcie w kwietniu br. przez Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie cyklu spotkań z młodzieżą pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”, w ramach których wystawa tego rodzaju znakomicie wpasowała się w tematyczny charakter tego cyklu i stanowi jeden z ważnych jego członów.

Ze strony Klubu Seniora współtwórcą tejże wystawy był Jerzy Dąbrowski, w zamysłach którego od dość dawna kiełkowała myśl o utworzeniu fotograficznej wystawy, która pozwoliłaby przybliżyć zwiedzającym, a zwłaszcza młodym ludziom miniony świat, którego już dziś nie ma.

A więc to, co zatrzymane w kadrze stanowi źródło wiedzy dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wystawa otwarta będzie do połowy listopada br. do zwiedzania której serdecznie zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach od 17.00 – 19.00. Zwiedzanie w innym czasie, zwłaszcza grup zorganizowanych jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Biblioteki Panią Stanisławą Wolan.

Tekst – Barbara Golińska, zdjęcia z otwarcia wystawy – Szymon Wolan

zielonapracownia.jpg