• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

europa1

„Europa to MY” -tak dziewięciu nauczycieli z Zespołu Szkół w Rząsce nazwało swój projekt, w ramach którego szkoła miała stać się bardziej nowoczesna, otwarta na Europę. Wówczas, pod koniec 2015 roku chyba nikt z nas nie przypuszczał do jak dużych przemian w szkole się przyczynimy.

Ale, od początku:

We wrześniu 2015 roku dowiedzieliśmy się o możliwości otrzymania dofinansowania w ramach Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na działania mające na celu nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. To było coś dla nas! Przeanalizowaliśmy nasze potrzeby i określiliśmy najważniejsze cele dla naszej szkoły: kształtowanie kreatywnych i otwartych na wielokulturowość postaw uczniów, wypracowanie przez naszą szkołę swojej indywidualności, uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez zdobycie przez nauczycieli nowych umiejętności. Na realizację projektu Europa to MY otrzymaliśmy fundusz 103 640,90 zł.

europa2Najważniejszym wydało nam się kształcenie młodzieży otwartej na wielokulturowość. A ponieważ przykład idzie z góry: dziewięciu nauczycieli różnych przedmiotów wzięło udział w dwutygodniowych szkoleniach językowych za granicą: Szkocja, Wielka Brytania, Francja, Malta, Niemcy. Dla większości

było to duże wyzwanie, gdyż nie wszyscy nauczyciele biegle posługują się językiem obcym, a pracowaliśmy w zespołach międzynarodowych. Oprócz pogłębiania znajomości języka obcego poznawaliśmy kulturę i historię danego kraju, nawiązywaliśmy znajomości z ludźmi z krajów z całego świata i te bezpośrednie kontakty stały się najcenniejszym doświadczeniem. Również my dzieliliśmy się wiedzą o naszej szkole, regionie, kraju, jego historią, zwyczajami i współczesnością. Dzięki zajęciom na kursie przekonaliśmy się, że warto inspirować młodzież do pracy w zespołach osób o różnych umiejętnościach, upodobaniach i stopniu koleżeństwa. Powołanie się na nasze doświadczenie i pokazanie korzyści, jakie wynikają z wyjścia poza schemat, stopniowo przekonały młodzież do takich działań. Opowiadaliśmy młodzieży o kulturze, zwyczajach danego kraju, o spotkaniach z ludźmi różnych kultur i o tym, jakie zmiany w nasze życie wniosły nowe znajomości. O trudnościach w przełamywaniu barier językowych i satysfakcji z wzajemnych kontaktów. Informacje zwrotne od uczniów dały nam potwierdzenie, że otwartość nauczycieli na wielokulturowość daje przykład młodzieży, a przez to i rodzicom oraz całemu środowisku, aby nie bać się różnorodności, lecz warto się o niej więcej dowiedzieć i zrozumieć. Teraz, po zakończonych szkoleniach, nauczyciele z chęcią nawiązują kontakty i zapraszają na swoje lekcje wolontariuszy z różnych krajów, którzy goszczą w naszej szkole. Zmienia się sposób prowadzenia zajęć. Staramy się formułować zadania dla uczniów w formie bardziej kreatywnej, nowoczesnej, np. kręcenie filmów, korzystanie z gier edukacyjnych, częste korzystanie z technologii informacyjnej, samodzielne przygotowywanie i prowadzenie lekcji przez uczniów, opieranie zadań na pracy zespołowej.

Elementy języka obcego często goszczą w naszej szkole: powstała klasa dwujęzyczna- matematyka i biologia nauczane są w j. angielskim (jedna z nauczycielek zdobyła kwalifikacje do nauczania w j. angielskim), nauczyciele stale szkolą się i realizują wspólnie z nauczycielami i uczniami z innych krajów projekty krajowe i międzynarodowe na platformie e- twinning (w tym roku szkolnym będą to co najmniej 22 projekty), uczniowie dzięki otwartości nauczycieli różnych przedmiotów spotykają się podczas zajęć z wolontariuszami z Iranu, Brazylii, Gruzji, Turcji, uczestniczą w wymianach z uczniami z Sewilli w Hiszpanii, goszczą w swoich domach kolegów z Hiszpanii oraz wolontariuszy z różnych krajów. Wzięli udział w spektaklu teatralnym w j. angielskim, zaprezentowanym podczas Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz Międzynarodowym Dniu Matematyki. Niedługo odbędzie się dla uczniów wyjazd do Szwajcarii, którego głównym celem będzie zwiedzanie centrum badawczego CERN w Genewie. Wielu nauczycieli doskonali znajomość języków obcych, uczestniczą w konferencjach międzynarodowych na temat nowoczesnych kierunków zmian w oświacie.

Przeprowadziliśmy debaty młodzieży i konkurs plastyczny na temat różnic międzykulturowych. Dowodem na umiejętność analizy przez naszych uczniów trudnych zagadnień związanych z wielokulturowością jest opinia młodzieży wyrażona podczas debaty oxfordzkiej przeprowadzonej 8 lutego 2018 w klasie 3 gimnazjalnej. Temat: „Czy wielokulturowość jest nam potrzebna?”. Z jednej strony pojawiły się argumenty „za”: mieszanie się kultur skłania nas do uczenia się języków obcych, poznania specyfiki innych krajów, czerpania z ich dorobku i dziedzictwa kulturowego. Natomiast strona przeciwna argumentowała, że tak naprawdę nie wiemy w 100%, kto do nas przyjeżdża, co może stwarzać różnego rodzaju konflikty i zagrożenia. Wszyscy uczestnicy debaty wykazali się znajomością bieżącej sytuacji międzynarodowej oraz historią naszego państwa.

Dzięki funduszom otrzymanym na realizację projektu Europa to MY: 9 nauczycieli uczestniczyło w zagranicznych szkoleniach, do szkoły został zakupiony sprzęt komputerowy wykorzystywany do realizacji projektów międzynarodowych oraz pomoce dydaktyczne i nagrody do konkursów, a także opłaciliśmy materiały reklamowe. Przede wszystkim jednak nasza szkoła zmienia się w nowoczesną, stosującą nowoczesne metody i techniki nauczania, której młodzież i nauczyciele pogłębiają znajomość języków obcych, są otwarci na nowe kontakty, doceniają znaczenie wkładu różnych kultur w rozwój cywilizacji, pracują i uczą się kreatywnymi metodami, wszyscy są zaangażowani w działania na rzecz pomocy potrzebującym w kraju i za granicą.

Zachęcamy nauczycieli innych szkół do udziału w podobnych projektach.

Violetta Kramek

zielonapracownia.jpg