• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

kozakRed.: Panie Marszałku, społeczeństwo się starzeje. Jak samorząd województwa dba o seniorów?

W.K.: Tak. W porównaniu do całego kraju w Małopolsce ludzie żyją o ponad rok dłużej! Średni wiek kobiety to blisko 83 lata, a mężczyzny 75. Możemy pochwalić się także ponad przeciętnym przyrostem naturalnym i statystycznie mniejszą liczbą zgonów. Patrząc na statystki – powinniśmy się cieszyć, że żyjemy właśnie tu w Małopolsce. Niestety kij ma zawsze dwa końce i z tej racji rośnie nam liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym niemobilnym i poprodukcyjnym, często już niesamodzielnych i potrzebujących pomocy. Dlatego tak bardzo istotne jest wsparcie ze strony samorządu. To władze lokalnych społeczności działają najbliżej tych ludzi, zauważają ich potrzeby i dzielą z nimi codzienność. Jako Zarząd Województwa od lat wspieramy srebrną gospodarkę. Zapewniamy nowoczesne zaplecze i opiekę medyczną, a także wspieramy działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, gdzie seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz nawiązywać nowe znajomości.

Red.: To fantastyczne, że są takie miejsca, w których starsi ludzie mogą realizować swoje pasje. Doskonale wiemy, że Małopolska jest regionem, który lubi dawać przykład innym. W.K.: To prawda. Małopolska lubi być pionierem na tle innych województw. Udowodniliśmy to nie raz, np. startując z projektem „Małopolska Niania” czy wcześniej podejmując uchwały antysmogowe. To w Małopolsce rodzą się najlepsze pomysły! Dlatego już od nowego roku nie tracimy czasu. Właśnie wystartowaliśmy z kolejnym projektem: pn.: „Małopolski Tele – Anioł” i to znów, jako prekursorzy na arenie ogólnopolskiej.

Red.: Panie Marszałku, trzeba przyznać, że tytuł projektu sam w sobie wzbudza ogromną ciekawość. Czym zatem jest „Małopolski Tele – Anioł”?

W.K.: Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Zatem program jest skierowany nie tylko do osób starszych, ale i do tych, którzy mimo kiepskiego stanu zdrowia lub niepełnosprawności mogą potrzebować pomocy.

Red. Jak będzie wyglądało to wsparcie?

W.K.: Projekt skierowany jest do 10 tys. niesamodzielnych mieszkańców Małopolski, którzy nie mogą sami wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Formą wsparcia będzie możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z utworzonym na terenie województwa małopolskiego CENTRUM TELEOPIEKI. W ramach projektu uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie specjalne opaski bezpieczeństwa wyposażone w przycisk SOS i kartę SIM z możliwością całodobowego połączenia głosowego z Centrum, w którym pracować będą ratownicy medyczni oraz wykwalifikowani asystenci teleopieki, a wśród nich także psycholodzy.

Red.: Opaski bezpieczeństwa służące do natychmiastowego wezwania pomocy, nowoczesne Centrum Teleopieki, wsparcie wykwalifikowanych ratowników medycznych – to wszystko pięknie brzmi. Panie Marszałku… poprzeczka została postawiona bardzo wysoko.

W.K.: Zdajemy sobie z tego sprawę, ale przecież do odważnych świat należy! To wszystko po to, aby efektywnie pomagać i usprawnić system alarmowania w przypadku zagrożenia. Przecież tak bardzo ważne, często i decydujące są pierwsze minuty, pierwsza reakcja. Oczywiście, aby sprostać temu wyzwaniu zaprosiliśmy do współpracy przy projekcie dwóch partnerów: Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej i Caritas Diecezji Kieleckiej, z którymi 9 lutego podpisaliśmy umowę partnerską. Na mocy warunków współpracy za utworzenie i prowadzenie centrum teleopieki odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie. Część uczestników będzie miała także możliwość skorzystania z specjalnych usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej, poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach: zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, załatwieniu urzędowych formalności czy dotarciu na wizytę u lekarza. Czasem może być potrzebna tylko zwykła rozmowa czy krótki spacer. Szacuje się, że z tego typu usług skorzysta nawet ok. 3,2 tysiąca osób. Każda z nich otrzyma pomoc specjalnie dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Za tą cześć projektu odpowiadać będzie Caritas Diecezji Kieleckiej.

Red.: Jakim budżetem dysponuje Województwo na zrealizowanie zamierzonych działań?

W.K.: Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inicjatywy w ramach osi priorytetowej Region Spójny Społecznie na poddziałanie: Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie. To środki uzyskane w ramach wsparcia projektów z zakresu teleopieki Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020. Całkowity koszt obsługi w ramach Tele-Anioła to ponad 38 mln zł, z czego blisko 35,5 mln zł stanowią środki unijne pozyskane w ramach RPO, reszta to wkład własny partnerów i dotacja z budżetu państwa. Projekt ma być realizowany przez 3 lata.

Red.: Czy przewidujecie powołanie innych organów wspierających działania projektu?

W.K.: Oczywiście. Biuro projektu już funkcjonuje. W najbliższych dniach zostaną powołane wewnętrzne organy partnerstwa, tj. Rada Partnerstwa – organ strategiczny, który odpowiedzialny będzie za podejmowanie kluczowych decyzji, a także Grupa Robocza – będąca organem operacyjnym. Do jej zadań należeć będzie rozwiązywanie bieżących problemów, celem zapewnienia płynnej realizacji działań projektowych. Obowiązkiem nowo powołanych zespołów będzie także uchwalenie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Red.: Projekt zakłada udział 10 tys. uczestników. Zainteresowanie na pewno będzie większe. Jak zatem będzie wyglądać rekrutacja?

W.K.: Rekrutację poprowadzi Województwo Małopolskie – Lider Projektu wraz z Partnerami. Przewidujemy dwie tury, podzielone na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. Podczas każdej tury planujemy włączyć do projektu 5 tys. osób niesamodzielnych z terenu województwa małopolskiego. Rekrutacja do projektu zakończy się przeprowadzeniem oceny materialno-życiowej uczestników projektu i opracowaniem indywidualnych planów wsparcia i opieki dla każdego uczestnika. Formularze rekrutacyjne będzie można składać w biurze projektu, na dzienniku podawczym UMWM oraz w siedzibach Partnerów Projektu. Formularze będą dostępne do pobrania na stronie internetowej projektu: www.malopolska.pl/teleaniol. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w marcu wystartuje nabór.

Red.: Coś może opóźnić termin ogłoszenia naboru?

W.K.: W tak zwanym „międzyczasie” nasi Partnerzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych części projektu przeprowadzą postępowania związane z udzielaniem zamówień w projektach. Jest to proces sformalizowany i często długotrwały, lecz niezbędny do dalszej realizacji projektu. Jednym z zamówień będzie dostawa niezbędnego sprzętu oraz zapewnienie funkcjonowania Centrum Teleopieki. Liczymy jednak, że nie będzie żadnych większych opóźnień i ruszymy w terminie.

Red.: A więc, Panie Marszałku! Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć powodzenia, determinacji i sukcesu! Dziękuję za rozmowę.

W.K.: Dziękuję.

brw.jpg