• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

zabierzowski dziensenioraNa zaproszenie Klubu Seniora „Złota Jesień”, Sołtysa i Rady Sołeckiej, a także Samorządowego Centrum Kultury w Zabierzowie, w dniu 14.X.2017r. już po raz dwunasty przybyli na swoje święto miejscowi seniorzy.

Uroczyste spotkanie otworzył sołtys Wiesław Cader witając wszystkich seniorów, jak również zaproszonych gości, a mianowicie: Wójta Gminy Zabierzów Elżbietę Burtan, Przewodniczącą Rady Gminy Marię Kwaśnik, radnych Jerzego Cywickiego, Edmunda Dąbrowę i Jerzego Kowalika, ks.prałata Stanisława Maślankę, radną powiatu Alicję Wójcik, dyrektora Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzeja Bukowczana, z-cę nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice Szczepana Rusińskiego, redaktora naczelnego „Znad Rudawy” Witolda Ślusarskiego, kierowniczkę Biblioteki „Pod Aniołem” Stanisławę Wolan, oraz 5-osobową delegację Klubu Seniora „Pod Złotym Dębem” z Witkowic k/Kęt. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż jest to podwójne święto, gdyż obchodzony jest XII Dzień Seniora oraz 18-lecie działalności Klubu Seniora „Złota Jesień”.

W tym szczególnym dniu z serdecznymi życzeniami zwróciła się do seniorów Pani Wójt, życząc im jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, szacunku i życzliwości od bliskich. Wspomniała przy tej okazji pierwsze tego rodzaju spotkanie w Zabierzowie sprzed 12-tu lat, którego była inicjatorką. Nawiązała również do uzyskania w b.r. pełnoletności przez Klub Seniora „Złota Jesień”, podkreślając jego prężną działalność. Z tej też okazji wręczyła przewodniczącej Klubu pamiątkowy „dowód osobisty” dla Klubu z ważnością na 100 lat.

Również ks.prałat Stanisław Maślanka skierował do seniorów serdeczne życzenia w imieniu własnym i ks. proboszcza Krzysztofa Burdaka, przekazując dla Klubu przepięknie wydany album p.t. „Tajemnica Fatimy Największy sekret XX wieku”. Do życzeń dołączyły się też Pani Alicja Wójcik i Pani Maria Kwaśnik.

Na zakończenie wystąpień głos zabrała przewodnicząca Klubu Barbara Golińska, zachęcając zgromadzonych seniorów do uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Klub a skierowanych do szerokiej społeczności Zabierzowa. Zachęcała również do wstąpienia w szeregi Klubu, którego progi są szeroko otwarte dla wszystkich seniorów i gdzie z pewnością znajdą zajęcia, które ich zainteresują. Przy okazji tego święta podziękowała wszystkim tym, którzy w różnych formach wspierają działalność Klubu i niejednokrotnie okazują Klubowi wsparcie finansowe, jak też pomoc w innym zakresie.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w ramach której Zespół Teatralno – Satyryczny i Wokalny Klubu Seniora zaprezentował piosenki tematycznie związane z charakterem tego święta, teksty których zostały napisane przez klubowego kolegę Wiesława Olka, oraz scenkę humorystyczną

p.t. „W tramwaju”. W trzeciej części wieczoru były „tańce, hulanki, swawole”, podczas których trudno było uwierzyć, że tak żywiołowo mogą bawić się seniorzy, co było zupełnie zgodne z treścią fraszki Jana Sztaudyngera „Jedni są wiecznie młodzi, (to my!) inni wiecznie starzy, to kwestia charakteru, a nie kalendarzy”.

W następnym dniu t.j. w niedzielę została odprawiona Msza Św. w intencji seniorów, podczas której ks. proboszcz Krzysztof Burdak w pięknych słowach złożył życzenia seniorom, szczególnie zwracając się do członków Klubu Seniora „Złota Jesień” z podziękowaniem za jego wkład w uświetnianie uroczystości kościelnych oraz udział w życiu społecznym. Byliśmy tym wystąpieniem bardzo wzruszeni.

Tekst: Barbara Golińska, zdjęcia: Wiesława Danielewska

smog.jpg