• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

20 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie kierownik referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anetty Kucharskiej z dziennikarzami i przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące walki ze smogiem.

Spotkanie było wynikiem pozytywnej odpowiedzi kierownik referatu pani Anetty Kucharskiej na prośbę skierowaną do niej przez osoby zaangażowane w akcję „Smog nasz codzienny zabija powoli”. Jego celem było przekonanie Urzędu Gminy o konieczności podjęcia wspólnych działań na rzecz walki ze smogiem na terenie naszej gminy. Dyskusja miała umiarkowanie burzliwy charakter, co wynikało z tego, że osoby prywatne, choć o zacięciu społecznikowskim, chciałyby działać od dziś i nadać swoim działaniom spektakularne tempo, zaś pani Kucharska, będąc urządniczką i znając ograniczenia, jakie nakładają na nią odpowiednie przepisy i procedury, nieco studziła ich zapał. Niemniej pani kierownik zapewniła swoich gości, że to spotkanie należy uznać za pierwsze z serii spotkań dotyczących walki ze smogiem i konkretnych działań na tym polu. Dwa dni po spotkaniu jego uczestnicy przesłali do Gminy na ręce pani kierownik “Zarys Planu Działań dla Ochrony Powietrza w Gminie Zabierzów”.

Miejmy nadzieję, że w ślad za zamontowaniem na terenie naszej gminy pyłomierzy pójdą i inne działania skutkujące poprawą jakości powietrza - z jednej strony, zaś z drugiej – zwiększeniem świadomości mieszkańców dotyczącej jakości powietrza i działań proekologicznych.

W wielkiej tajemnicy mogę chyba zdradzić, że młodzież szkolna stanie już niedługo przed ciekawym i niełatwym wyzwaniem dydaktyczno-ekologicznym. Zatem, Młodzi Ludzie, pogłębiajcie swoją wiedzę o smogu! Zobaczycie, że warto.

Gabriela Kucharska

smog.jpg