• alles.jpg
 • alux.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • parkiet.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • skot.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

W kwietniu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zabierzowie. Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco: Marcin Cieślak (prezes), Marek Sałęga, Michał Zwoliński, Michał Biller, Tomasz Szumiec (wiceprezesi), Bartłomiej Miłek (sekretarz), Krzysztof Pogan (skarbnik), Przemysław Sitarski (komendant gminny), Kazimierz Krzysiak (członek Prezydium), Stanisław Baranowski, Jerzy Banarski, Michał Jaros, Waldemar Brzoskwinia, Michał Kurek, Jacek Macałka, Maciej Krawczyk.

Nowo wybrany Zarząd będzie pełnił swoje funkcje w latach 2016-2021. Podczas zjazdu nakreślono strategiczne plany i cele. Wciąż problemem jest coraz mniejsze zainteresowanie młodzieży służbą w OSP. Dlatego aby pozyskiwać nowych druhów będą tworzone Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Priorytetem będzie również ciągłe doposażanie jednostek w nowoczesny sprzęt oraz unowocześnianie taboru.

Obecnie w gminie Zabierzów działa 15 jednostek, do których należy 369 członków zwykłych, 35 członków honorowych, 17 członków wspierających, 125 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, co daje łącznie 546 członków OSP. W roku 2015 jednostki OSP z terenu Gminy Zabierzów miały łącznie 1035 interwencji. Środki finansowe przeznaczone na działalność OSP w roku 2015 z budżetu gminy Zabierzów to 1 025 482,86 zł. W podsumowaniu kończącej się kadencji Zarządu OSP prezes Marcin Cieślak powiedział: Ostatnie lata sprawiły, że wzrosła jakość naszej społecznej służby. Spowodowane było to tym, że została uporządkowana działalność statutowa Związku jak też poszczególnych OSP co jest fundamentem w budowie naszych organizacji. Do wzrostu jakości naszej społecznej misji przyczyniło się też wiele czynników zewnętrznych jak wsparcie finansowe. Dodajmy, że druh Marcin Cieślak został wybrany Prezesem OSP na kolejne 5 lat.

Zarządowi kończącemu kadencję dziękujemy za służbę i poświęcenia, a rozpoczynającemu działalność życzymy wszelkiej pomyślności. Specjalne podziękowania przekazuję druhowi Jackowi Macałce, który zakończył 10-letnią służbę jako Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wojciech Wojtaszek

ena.jpg