• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • multiagent.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

Kontynuując przegląd placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Zabierzów udaliśmy się ponownie na wizytację tych miejsc. Przypominamy naszym Czytelnikom, iż za stan techniczny placów zabaw odpowiadają sołtysi, oni też są zobligowani do powiadamiania Urzędu Gminy o wszelkich usterkach, które na koszt gminy są likwidowane.

Wizję rozpoczęliśmy od placu zabaw w Kleszczowie. Jest to jeden z najładniejszych obiektów tego typu wizytowanych przez nas na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wszędzie czysto, teren zadbany i chyba omijany przez wandali. Brawa dla sołtysa Stanisława Krawczyka.

Kolejnym był plac zabaw w Aleksandrowicach, zlokalizowany obok stawów przy drodze głównej. Także i tu czysto, urządzenia w dobrym stanie technicznym i brak śladów uszkodzeń. Ocena bardzo dobra.

Wizję zakończamy na placu zabaw w Balicach przy sołtysówce. Zarówno lokalizacja jak i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu jest wzorowe.

Powtarzamy wnioski z kolejnych wizji. Lustrowane place zaba w są zadbane i w dobrym stanie technicznym. Wiemy, że wiele zależy od mieszkańców, użytkowników, ale także wiele od sołtysa i sprawowanego przez niego nadzoru. Oczekujemy na dalsze informacje o stanie technicznym placów zabaw w innych miejscowościach naszej gminy, a my będziemy kontynuować wizje tych placów i zamieszczać z nich relacje w kolejnych numerach Gońca Zabierzowskiego.

airclinic.jpg