• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

24 listopada w świetlicy w Kobylanach odbyło się spotkanie Seniorów w którym wzięło udział ponad 80 osób. Sołtys Kazimierz Kapelan przywitał przybyłych Seniorów oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Elżbietę Burtan, dyrektora Szkoły Podstawowej Barbarę Wiechetę, państwa Krystynę i Józefa Kruk oraz państwa Irminę i Bartłomieja Szczoczarz, Radę Sołecką oraz przedstawicieli organizacji działających w Kobylanach. Następnie Wójt Gminy złożyła Seniorom serdeczne życzenia. Dzieci ze Szkoły Podstawowej wykonały program artystyczny wyreżyserowany przez Monikę Górniak. Najstarszym Seniorem w Kobylanach jest liczący 101 lat Władysław Rusin. Niestety był nieobecny. Kolejnemu seniorowi liczącemu 87 lat czyli Stanisławowi Macałka wręczono okolicznościowy upominek. Darczyńcom państwu Krystynie i Józefowi Kruk, Elżbieta Burtan wręczyła Anioła Dobroci ufundowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką. Wszyscy obecni obdarowani zostali Aniołkami. Potem wspólnie biesiadowano przy akompaniamencie akordeonu.

Kazimierz Kapelan

ena.jpg