• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

 

 

 

Tegoroczne spotkanie opłatkowe w Zabierzowie odbyło się 16 grudnia w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym, w świątecznie udekorowanej sali. Wójt Elżbieta Burtan powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: poseł Jarosław Gowin, poseł Andrzej Adamczyk, były prezydent m. Krakowa prof. Andrzej Gołaś, Konsul USA w Krakowie Colin Barry Guard, starosta krakowski Józef Krzyworzeka, radna powiatu krakowskiego Alicja Wójcik, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Adam Wójcik, prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej Kazimierz Czekaj, jej dyrektor Andrzej Bukowczan, były trener Wisły Kraków Henryk Kasperczak oraz duchowni: ks. dziekan Stanisław Kozieł, ks. Krzysztof Burdak, ks. Józef Iwulski oraz ks. Andrzej Sasuła.

Pierwszym punktem uroczystego spotkania było nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zabierzów ks. Tadeuszowi Isakowiczowi – Zaleskiemu i Józefowi Krukowi. Uchwałę o nadaniu tego zaszczytnego tytułu podjęli Radni Gminy Zabierzów na Sesji w dniu 29 listopada br. wójt Elżbieta Burtan dziękując uhonorowanym za pracę na rzecz społeczności Zabierzowa, powiedziała, że Gmina Zabierzów nie szafuje Tytułem „Honorowego Obywatela” – jak do tej pory nadała go jedynie przed 11 laty ks. kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu. Wójt wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Zabierzów Marią Kwaśnik wręczyły odznaczonym pamiątkowe dyplomy.

Na udekorowaną świątecznie estradę poproszono także przedstawicieli 30 firm z terenu gminy, które wyróżniono za działalność na rzecz lokalnej społeczności. Obecni na spotkaniu obejrzeli również prezentację multimedialną pt. „Osiągnięcia Gminy Zabierzów”. W kolejnym punkcie opłatkowego spotkania wójt i przewodnicząca, dziękując za współpracę radnym, sołtysom, członkom organizacji pozarządowych, strażakom, paniom z kół gospodyń wiejskich, złożyły obecnym na spotkaniu oraz wszystkim mieszkańcom gminy Zabierzów życzenia świąteczne i noworoczne a harcerze ze szczepu Kolumbowie w Zabierzowie wręczyli Wójt Gminy Zabierzów światełko betlejemskie. Po wspólnej modlitwie, przy dźwiękach kolęd śpiewanych przez Gminno-Parafialny Chór „Voci di San Francesco” wraz z Gminną Orkiestrą Dętą i wokalistami z Centrum Kultury, goście dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia.

 

 

 

kostka.jpg