• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Redakcja: Pani Wójt, przed Panią ostatni rok drugiej kadencji na stanowisku Wójta Gminy Zabierzów. Ma Pani dużą praktykę w pracy samorządowej na różnych stanowiskach samorządowych. Porównując dotychczasowe doświadczenia, jakie jest Pani zdanie, łatwiej jest być starostą czy wójtem?

E. Burtan: Myślę, że nie należy tej kwestii rozważać w kontekście trudności wykonywania zadań. Obie funkcje wymagają konieczności podejmowania decyzji, odpowiedzialności i poświęcenia. Ja jednak wolę być Wójtem, gdyż sprawując tę funkcję jestem bliżej mieszkańców i mam większy wpływ na realizacje tych zadań, które są dla nich najbardziej istotne. Nie bez znaczenia jest bezpośredni kontakt z osobami zamieszkującymi naszą Gminę i ich problemami. Staram się brać czynny udział w wydarzeniach, działaniach organizowanych w naszej Gminie i dla naszej Gminy, pomagać mieszkańcom w miarę możliwości jakie daje mi zajmowane stanowisko.

Redakcja: W ostatnich latach Pani Gmina odnosi same sukcesy. Mam na myśli wysokie miejsca w „Rankingu Rzeczpospolitej”, Rankingu Gmin Wiejskich organizowanym przez Związek Powiatów Polskich, zdobycie certyfikatu ISO, certyfikatu Gmina Fair Play. Udało się Pani wiele dokonać. Jakie działania zdaniem Pani były najistotniejsze dla naszej Gminy?

E. Burtan: Wszystkie zadania podejmowane podczas moich kadencji były znaczące nie tylko dla mnie, ale co najważniejsze dla mieszkańców, bo przecież z myślą o nich są realizowane. Trudno je wymienić, gdyż było ich wiele. Wystarczy wspomnieć o tym, że zakończony został program kanalizacji Gminy Zabierzów, powstały nowe przedszkola w Zabierzowie, Balicach, Brzeziu i Rząsce, oddano do użytku szkołę w Brzeziu, segment C szkoły w Rząsce a w 2014 r. zostanie zakończona rozbudowa szkoły w Bolechowicach. Powstały nowe place zabaw w Brzeziu, Karniowicach, Zabierzowie, Rudawie i Niegoszowicach. W ramach programu Radosna Szkoła zbudowano place zabaw w Balicach, Nielepicach, Rudawie, Kobylanach, Bolechowicach i Rząsce; zbudowano kompleksy sportowe Orlik 2012 w Szczyglicach i Zabierzowie, wyremontowano budynki ośrodków zdrowia w Rudawie i Rząsce, powstało wiele kilometrów nowych dróg, rozbudowano oświetlenie uliczne, zrealizowano projekt Jurajski Raj w Gminie Zabierzów - produkt i oferta turystyczna, uchwalono Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów, a także plany miejscowe dla 6 sołectw doprowadzając tym samym do 100% pokrycia planami zagospodarowania terenów Gminy.

Redakcja: Co, oczywiście oprócz codziennej i sumiennej pracy, wpływa najbardziej na systematyczny rozwój gminy?

E. Burtan: W pierwszej kolejności należy wymienić kompetentnych pracowników. To od nich w dużej mierze zależy sukces naszej gminy. Pracownicy są kreatywni, mają wiele pomysłów. Trzeba tylko dobrać odpowiednie zasoby, ustalić plan realizacji i działać. Nie bez znaczenia jest cel jaki postawiłam sobie na początku kadencji związany z podnoszeniem standardów życia w naszej gminy i jej rozwojem. Dobrze sformułowana strategia działań, odpowiednia organizacja to sposób na systematyczny rozwój naszej gminy. Dla mnie kampania wyborcza rozpoczęła się w dniu wyborów. Staram się zapracować na zaufanie mieszkańców w każdym momencie.

Redakcja: Na zakończenie rozmowy chciałbym zapytać jaka jest recepta na sukces, jak dobrze kierować samorządem?

E. Burtan: Należy słuchać ludzi, którzy tworzą naszą wspólnotę samorządową. Gmina to ludzie. Od nich uczę się wiele i to oni są bodźcem do realizacji kolejnych zadań. Dzięki temu stawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej i staramy się osiągać kolejne cele. Problemów, potrzeb jest wiele. Nie wszystkie udaje się od razu rozwiązać, ale o żadnych nie zapominamy. Jeżeli w danej chwili nie jesteśmy w stanie zrealizować zadania szukamy sposobów na jego rozwiązanie. Pozyskujemy środki zewnętrzne, stawiamy na współpracę z otoczeniem, konsekwentnie realizujemy zadania. I tak kolejne bariery zostają pokonane.

zielonapracownia.jpg