• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

W Giebułtowie przy ul. Orlich Gniazd 30 działa od dwóch lat niepubliczny punkt przedszkolny „Zaczarowany Ołówek”, założony przez stowarzyszenie „Tygart”, zrzeszające artystów i nauczycieli zajmujących się edukacją artystyczną. Placówka mieści się w nowym wielofunkcyjnym budynku, należącym do Gminy Wielka Wieś, wyposażonym w pomieszczenia przystosowane do edukacji dzieci. Przy budynku znajduje się plac zabaw oraz duży parking.

Punkt przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Realizuje program edukacyjno-dydaktyczny rekomendowany przez MEN. Grono specjalistów czuwa nad prawidłowym rozwojem przedszkolaków i rozwojem ich talentów. W „Zaczarowanym Ołówku” dzieci uczą się, bawią i poznają świat pod opieką pedagogów wychowania przedszkolnego, psychologa oraz pedagogów sztuki rozumiejących dzieci i ich potrzeby.

Oprócz realizowania podstawy programowej przedszkolaki biorą udział w zajęciach dodatkowych, takich jak angielski, rytmika, warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci oraz w warsztaty artystyczne.

Nasze placówka jest otwarta na potrzeby dzieci i rodziców. Jest to przyjazne miejsce w którym dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe, a naszym szczególnym celem jest wspieranie ich kreatywności i talentów artystycznych. Warsztaty plastyczne w „Zaczarowanym Ołówku” są ukierunkowane na wspomaganie u dzieci rozwoju motoryki małej, która odpowiada za późniejszą zdolność pisania a także na odkrywanie nowych technik plastycznych, które pozwala dzieciom rozwijać kreatywność, poznawać swoje możliwości i przeżywać radość i satysfakcję z twórczego działania. Twórcza praca w grupie - rysowanie, malowanie, klejenie i tworzenie form przestrzennych z mas plastycznych wpływa też na emocje, rozwój społeczny, rozwój mowy i przebieg procesów poznawczych, a także na budowanie poczucia własnej wartości i umiejętności twórczego myślenia.

W naszej pracy staramy się stwarzać dzieciom okazje do wrażliwego obcowanie z pięknem przyrody i poznawania sztuki, która wpływa na rozwój poczucia piękna i umiejętność dostrzegania w późniejszym życiu związku pomiędzy wrażeniami estetycznymi a osobistymi potrzebami, dążeniami i pragnieniami człowieka.

Podczas naszych warsztatów artystycznych zwracamy uwagę na upodobania i zainteresowania dzieci oraz zachęcamy je do wyrażania własnego zdania na temat realizowanej pracy. Korzystamy z różnych materiałów począwszy od malutkich elementów po szerokie pędzle i duże kartony. Malowanie gąsienicy z kartonowych rolek może okazać się nie tylko wspaniałą zabawą. Poprzez takie działania dzieci tworzą wspólne „dzieło”, które za ich przyczyną nabiera kolorów i dążą do osiągnięcia wspólnego celu, co wymaga współpracy i respektowania potrzeb kolegów i koleżanek. Dbamy też, aby każdy przedszkolak mógł powiedzieć coś osobistego na temat „kawałka” swojej pracy a także uczył się chwalić i doceniać pracę swoich rówieśników. Takie działanie integruje i wspiera rozwój przydatnych w dalszej edukacji umiejętności społecznych.

Zdjęcia z naszego punktu przedszkolnego, a zwłaszcza z war sztatów artystycznych, oraz prace dzieci można obejrzeć na naszym profilu w serwisie facebook: „Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ołówek” oraz na stronie internetowej placówki http://www.zaczarowany.com (zakładka galeria).

ena.jpg