• alles.jpg
 • alux.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • parkiet.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • skot.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

W gminie Zabierzów aktualnie jest eksploatowanych 19 ujęć wody, tj. 14 studni głębinowych oraz 9 źródeł stanowiących pozostałe 5 ujęć. Wszystkie ujęcia są eksploatowane zgodnie z wytycznymi i zobowiązaniami określonymi w decyzji pozwolenia wodnoprawnego.


Wzrastająca liczebność mieszkańców naszej gminy powoduje znaczny wzrost poboru wody z obecnie eksploatowanych ujęć. Spółka posiada zezwolenie na pobór wody w ograniczonych ilościach, ze względu na racjonalne korzystanie z naturalnych zasobów ziemi. Zwiększona eksploatacja przyczyniłaby się do zachwiania naturalnej równowagi pomiędzy zasilaniem, a poborem wody, powodując obniżenie zwierciadła wód podziemnych w danym poziomie wodonośnym. Tegoroczne lato było wyjątkowo suche, co obserwowało się z niepokojem także w poprzednich latach. Brak opadów atmosferycznych w okresie letnim spowodował obniżenie lustra wody w wielu eksploatowanych przez nas studniach głębinowych, co zmusiło nas do obniżenia pomp, czego efektem końcowym jest niewielki, ale jednak spadek wydajności danego ujęcia. Spółka każdego roku chcąc sprostać zobowiązaniom wobec odbiorców, poszukuje możliwości zagospodarowania naturalnych źródeł, wypływających na terenie gminy Zabierzów. W 2011 r. zagospodarowano oraz włączono do eksploatacji źródło „Pod Jałowcem”, będące nowym, wydajnym ujęciem wody dla miejscowości Balice.

Obecnie podjęte zostały kroki rozpoznania jakości wody ze źródła wypływającego w Kleszczowie, które docelowo Przedsiębiorstwo chciałoby eksploatować na potrzeby tej wsi.

Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej odbywa się poprzez rurociągi, które w dużej mierze są zbyt małych średnic, przez co Przedsiębiorstwo ma ograniczone możliwości przesyłu wody. W nadchodzących latach niezbędna będzie wymiana wielu istniejących rurociągów na nowe, o większej średnicy.

Obecnie Przedsiębiorstwo prowadzi budowę nowych rurociągów, które poprawią transfer wody na terenie gminy. Jednak ze względu na eksploatowaną długość sieci, proces ten przeprowadzony będzie w długim okresie.

brw.jpg