• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Redakcja: Od jak dawna jest Pan sołtysem Rząski i czym może się Wasze sołectwo pochwalić czytelnikom „Gońca Zabierzowskiego”.


Paweł Kołodziejczyk: Sołtysem Rząski jestem drugą kadencję. A co do chwalenia to jest wiele rzeczy którymi, jako mieszkańcy Rząski możemy się pochwalić. Dominantę przestrzenną naszej miejscowości stanowi kościół parafialny, w pobliżu którego usytuowany jest również zespół szkół, ośrodek zdrowia, remiza OSP, Dom Ludowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne dla dzieci. Wyróżnia to Rząskę spośród innych sołectw, gdzie rzadko spotyka się takie skupienie obiektów użyteczności publicznej. Dzięki usilnym staraniom Ligi Ochrony Przyrody i mieszkańców Rząski został utworzony użytek ekologiczny „Uroczysko w Rząsce” o pow. 59 ha, na którym możemy podziwiać ok. 200 letniego dęba oraz prawie 300 gatunków roślin. Do gatunków zasługujących na szczególną uwagę należą podlegające ochronie skrzyp olbrzymi, fiołek bagienny, kruszyna i kalina.

Red.: Jak zmieniało się sołectwo pod względem infrastruktury?

P.K.: Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć: dokończenie szkoły, powstanie przedszkola w segmencie C w budynku szkoły, remont ul. Topolowej, remont ul. Strugi, remont ul. Suchej. Na w/w ulicach wymieniono chodniki, oświetlenie i odwodnienie. Zostało także wykonane boisko wielofunkcyjne obok niedawno wyremontowanego Ośrodka Zdrowia. Zmodernizowano ul. Krakowską do mostu nad autostradą. Została ocieplona sala gimnastyczna w szkole, wymienione okna a także powiększony wjazd dla gimbusów. Ponadto wykonano nakładki na ul. Klubowej, Zachodniej, Polnej, Słonecznej, Ogrodowej, a także oświetlenie ul. Półkole, Słonecznej, Krzyżowej, Zachodniej. W tym roku będzie wykonane oświetlenie ul. Polnej, Lipowej oraz projekt oświetlenia ul. Piaski. Obecnie jesteśmy w trakcie remontu Kapliczki na skrzyżowaniu ul. Mostowej i Krakowskiej. Co roku dokonujemy też modernizacji i zakupu zabawek na plac zabaw.

Red.: Jest się czym chwalić. A jakie akcje organizowane są na terenie sołectwa?

P.K.: Corocznie organizowany jest piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołaj. Wspólnie z LKS Wisła Rząska organizujemy także zabawy taneczne dla naszych mieszkańców.

Red.: A jak układa się z nimi Pańska współpraca?

P.K.: Bardzo dobrze. Jako sołtys współpracuję z OSP, klubem LKS WISŁA Rząska, Radą Parafialną i ze wszystkimi, którzy chcą przyczynić się do rozwoju naszej miejscowości. W ostatnim okresie czasu to właśnie z inicjatywy rodziców dzieci klas 1-3 naszej szkoły, została założona sekcja piłkarska Orliki i Żaki.

Red.: Jakie plany na przyszłość?

P.K.: Wraz z Radą Sołecką staramy się aby w naszej miejscowości powstał chodnik w stronę cmentarza. Chcemy rozpocząć remont świetlicy wiejskiej i wykonać chodnik na ul. Mostowej. Naszym wielkim marzeniem jest połączyć ul. Topolową z ul. Wapienną a dalej obok przepompowni z ul. Krakowską w Zabierzowie tzw. krajówką.

Red.: Pozostaje nam życzyć szybkiej realizacji waszych planów. Dziękujemy za rozmowę.


 

RZĄSKA

Rząska – pierwotnie w XIV w. pozostawała własnością szlachecką lecz w okresie poł. XVI w. – pocz. XX w. wyodrębnił się podział na część Duchowną należącą do kościoła Mariackiego w Krakowie i Rząskę Szlachecką. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1388r. kiedy to właścicielami osady byli Sułek i Nawoj, rycerze z rodu Toporczyków. W XV wieku wieś była własnością rodziny Kurozwęckich herbu Poraj. Wieś była podzielona prawem własności pomiędzy właścicieli duchownych i szlacheckich. Funkcjonowały dwie nazwy Rząska Duchowna i Rząska Szlachecka. W 1906r. zniesiony został ten podział. Cała wieś stała się własnością Józefa Niemojewskiego. W 1915 r. część wsi została zakupiona przez kard. Adama Sapiehę i wkrótce stała się własnością zgromadzenia ss. Albertynek, które dawny, otoczony zabytkowym parkiem, XIX-wieczny dwór po 1950 r. zaadaptowały na dom zakonny. W jego pobliżu rozciągają się dwa użytki ekologiczne „Podgołogórze”, o pow. 6,75 ha oraz „Uroczysko w Rząsce” o pow. 59,1 ha chroniące obszar stawów i trzcinowisk, podmokłych łąk oraz stanowiska zagrożonego wyginięciem fiołka bagiennego. W Rząsce znajdują się także pozostałości dwóch dworów. Na terenie wsi znajduje się kilka cennych zabytkowych kapliczek. Aktualnie Rząskę zamieszkuje 2333 mieszkańców.

Archiwum UG Zabierzów fot. Agnieszka Kwarciak

ekocentrum.jpg