• alles.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bhp.jpg
 • biga.jpg
 • cukiernia.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sklad_blc.jpg
 • skotcar.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • blyskbruk.jpg
 • dogoterapia.jpg
 • edukator.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • toka.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zulla.jpg

 

Rozmowa z Komendantem Komisariatu Policji w Zabierzowie - komisarzem Andrzejem Kowalskim

 

Jako mieszkańcy Gminy Zabierzów, wszyscy bardzo chcemy czuć się bezpiecznie w naszej małej ojczyźnie. Jak wskazują statystyki, na tle innych gmin Powiatu Krakowskiego, działalność prewencyjna plasuje się na bardzo dobrym poziomie. W skali roku na terenie gminy Zabierzów notujemy około 400 przestępstw (są to wszystkie  zdarzenia przestępcze, w tym m.in. nietrzeźwi kierujący, uszkodzenia ciała, uszkodzenia mienia).

„Ze względu na położenie jesteśmy niejako „sypialnią Krakowa”. Co za tym idzie, w 2011 roku wzrosła o kilkanaście procent w porównaniu do 2010r. ilość przestępstw przeciwko mieniu.”

Obecnie rozwinięta technologia pro­ponuje nam dodatkowe rozwiązania tech­niczne, takie jak choćby alarmy, czy mo­nitoring, w celu dodatkowego zabezpie­czenia swej własności przed potencjal­nym zagrożeniem, ale w wielu przypadkach wystarczy zamknąć okna i drzwi wejściowe na klucz  aby ustrzec się „wizyty” nieproszonych gości.

„Dbanie o bezpieczeństwo leży w na­szym wspólnym interesie, dlatego powinni­śmy mieć oczy i uszy szeroko otwarte i alar­mować o każdych niepokojących zjawiskach.” – apeluje komisarz Andrzej Kowalski. Działalność policji na terenie gmi­ny w większości przypadków mieści się w uśrednionym czasie reakcji wyznaczo­nym przez Komendanta Wojewódzkiego. „Po zgłoszeniu, żadna informacja nie jest lekceważona. W miarę możliwości, jak najszybciej wysyłany jest patrol w celu weryfikacji otrzymanego zawiadomienia” – zapewnia komisarz. Systematycznie organizowane są również spotkania z sołtysami, mieszkańcami poszczególnych sołectw i młodzieżą, w czym pomaga ści­sła współpraca z dyrekcjami szkół. Policja prowadzi również akcje o charakterze profilaktycznym, m.in. pod kątem trzeźwości, przestrzegania zasad ruchu drogowego i ograniczeń prędkości.

 

Z jakimi problemami boryka się nasza policja? „Na pewno w grę wchodzą kwestie finansowe i personalne. Mamy obecnie 2 vacaty, przydałby się również dodatkowy radiowóz. W chwili obecnej na 50 zatrudnionych osób posiadamy 6 sa­mochodów.” W planach na 2012 r. są dodatkowe patrole i różnego rodzaju kampanie informacyjne finansowane z budżetu Gminy Zabierzów, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

 

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest wynikiem udziału nas wszystkich, dlatego starajmy się, aby statystyki zmieniały się jedynie na lepsze.

 

Rozmawiała Edyta Kwiatkowska

pacanowscy.jpg